Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Onderhoud graven door beheerder

11 september 2017

Vraag nummer: 51935

Ik heb recent het beheer overgenomen van een begraafplaats dat tot op heden nog geen reglement heeft. Op deze begraafplaats zijn enkele graven van meer dan 100 jaar geleden. Mijn vraag is: ben ik als beheerder verplicht deze graven te onderhouden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het algemeen is er voor het bestuur en de beheerder van een begraafplaats geen verplichting om graven te onderhouden. Of het gaat om heel oude, oude of jonge graven, maakt geen verschil.
Er is ook geen verplichting om de begraafplaats als geheel te onderhouden, maar als het bestuur dat niet doet zullen er wel klachten komen.

Een begraafplaatshouder is alleen verplicht om individuele graven en grafmonumenten te onderhouden, als daar in het verleden contracten over zijn afgesloten of andere verplichtingen over zijn aangegaan.

Als uw begraafplaats nog geen beheersreglement heeft, adviseer ik u op korte termijn een reglement vast te stellen, zodat er meer duidelijkheid is over rechten en plichten.

Ook adviseer ik uw bestuur om, als dat nog niet het geval is, lid te worden van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB, www.begraafplaats.nl). Daar kunt u veel steun aan hebben. De LOB heeft aan aantal deskundige consulenten die beheerders als u antwoord kunnen en willen geven op allerhande vragen. Juist ook voor nog onervaren beheerders erg handig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder