Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuwe vrouw verwijdert spullen van de kinderen van graf van hun vader 2

21 februari 2016

Vraag nummer: 45305

Geachte heer van der Putten.
Ik vind t jammer dat u hier zo tegenaan kijkt, alsof ík de jaloerse vrouw ben... Het tegendeel is helaas waar maar u kent idd het hele verhaal niet. Er is door agressief gedrag van haar kant helaas geen contact mogelijk tussen haar en mijn kinderen.
Ik ben een moeder van 3 jonge kinderen die net hun vader zijn verloren en die het recht moeten hebben normale dingen op hun vaders graf te moeten mogen zetten zonder toestemming te moeten vragen.
Er zijn geen spullen door de begraafplaatsbeheerder zelf verwijderd weet ik en er staat een joekel van een glazen lantaarn met echte kaars van haar eigen familie op en het minilantaarntje met batterijlampje van mijn kinderen is verwijderd en er is ook niets weggewaaid.
Dit verhaal draait NIET om mij maar om mijn kinderen en dat het een uiterst kwalijke zaak is dat deze vrouw zomaar de spullen van mijn kinderen zonder enige gene van hun vaders graf verwijderd en mijn kinderen hun rouw ontzegt. Dat is niet juist en onmenselijk en daar gaat het mij om. U mist de essentie een beetje denk ik.

Ik lees in een andere vraag op deze site over een vrouw en de geheime minnares van haar man en dat er gezegd wordt dat deze vrouw ook recht heeft op haar rouw en dat zij de kans moet hebben om iets op haar minnaars graf te zetten mits er geen kwetsende teksten op staan en mijn kinderen moeten gaan vragen of zij aub iets op hun vaders graf mogen plaatsten en deze de nieuwe vrouw heeft wel t recht om het te verwijderen?? Dit is de omgekeerde wereld. Jammer dat mijn kinderen niet serieus genomen worden. Niemand mag spullen van kinderen van het graf van hun overleden vader of moeder halen... Niemand... De kinderen hebben haar niets misdaan!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb niet gezegd noch willen suggereren dat u jaloers bent. Het gaat ook niet om u, maar om de kinderen. Ik constateer alleen dat als u in een dergelijke context opmerkt dat de nieuwe echtgenote van uw ex-man "10 dagen getrouwd was", dat dit de ondertoon heeft dat men dat huwelijk (nog) niet serieus kan nemen. En dat die vrouw zich iets aanmatigt waar ze geen recht op heeft, als zij uw kinderen geen ruimte gunt bij het graf van hun vader.

Ik ken de achtergrond niet, zoals ik eerder opmerkte. Maar altijd is het zo dat men meer vliegen vangt met stroop dan met azijn, als uw kinderen de medewerking van deze vrouw nodig hebben.

Er zijn slechts 2 opties:
1) of u komt op een minnelijke manier met de weduwe van uw ex-man tot een oplossing;
2) of u schakelt een advocaat in die a) met een rechtszaak dreigt en als dat niet helpt b) een rechtszaak begint. Dit is een kostbare zaak. We hebben het over minimaal duizenden euro's aan kosten. Ik schat in dat er hooguit iets uit kan komen als dat de kinderen een keer per maand van de rechter een tekening mogen neerleggen die de weduwe een week moet laten liggen. Maar... als de vrouw dat niet doet en zich niet aan een vonnis houdt, gebeurt er niets. Je kunt dan denken aan het opleggen van sancties, maar dan moeten de overtredingen geconstateerd worden door objectieve derden. Het moet dan vast staan dat tekeningen niet weg waaien en dat niet derden spullen weghalen, zodat de vrouw er niets aan kan doen. Er moet weer een nieuwe rechtszaak gevoerd worden over de constatering en de invordering van de sancties. Ook dat kost weer vele duizendend euro's.
Als iemand erg onwillig is en blijft, is er bijna niets aan te doen.

U refereert waarschijnlijk aan de vraag 'Grafschennis? (minnares zet spullen op en rond graf)'. Ik heb niet gezegd dat de minnares de kans moet krijgen iets op het graf van haar vroegere vriend te zetten. Dat is de mening van de vragensteller, een schoonzus van de overledene.
Ik heb mij alleen gebogen over de vraag of sprake zou zijn van grafschennis. Nee.

Persoonlijk ben ik het zeker met u eens dat op het graf van een jonge vader door diens kinderen bloemen en tekeningen e.d. moeten kunnen worden gelegd. Dat zullen waarschijnlijk de meeste mensen met u eens zijn. Maar het morele recht hebben van de kinderen betekent nog niet dat zij dat recht feitelijk krijgen. De weduwe van uw ex-man heeft het nu voor het zeggen.

Ik kan u per saldo helaas niet anders adviseren dan om toch te proberen met de weduwe van uw ex-man tot een oplossing te komen. Misschien door goede vrienden van uw ex-man. Of door de bemiddeling van familie van uw ex-man; dat is per slot ook familie van de kinderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder