Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuwe vrouw verwijdert spullen van de kinderen van graf van hun vader

20 februari 2016

Vraag nummer: 45294

Ik zou graag willen weten wat ik kan ondernemen tegen het feit dat de nieuwe vrouw van mijn ex-man (waar hij 10 dagen mee getrouwd was en 2 maanden mee samenwoonde voor zijn dood) alle spullen zoals een bloembakje met hartjes, een lantaarntje, bloemen, een tekening van zijn 5 jarige dochter etc van het graf van hun pas 2 maanden geleden overleden vader haalt. Het is ondertussen 8 x gebeurd dat zij dingen heeft verwijderd. Het is erg schadelijk voor mijn 3 minderjarige kinderen om telkens bij zijn graf te komen en te zien dat alles verdwenen is en ik vraag mij daarom af hoe dit een halt toe te roepen. Ik hoop dat u mij kunt helpen. Alvast bedankt vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Weet u wel zeker dat de nieuwe vrouw van uw ex-man hiervoor verantwoordelijk is? Op veel begraafplaatsen zijn bakjes en lantaarntjes niet toegestaan en worden ze daarom verwijderd door de beheerder. Bloemen kunnen ook weg worden gehaald door dieren en - ja, het komt voor - dieven. En tekeningen kunnen weg waaien.

Begraafplaatsen willen in de regel gaan losse voorwerpen op een graf, omdat veel weg waait en kapot gaat. Lantaarntjes zijn daar een voorbeeld van. Gaat het glas kapot, dan ruimt in de regel niemand het op. En als 10 of 20 of 30 jaar later een grafdelver of steenhouwer aan het werk is, snijdt die zich in de vingers omdat hij opeens in de aarde in glas grijpt. Dat wil men voorkomen. In het verleden zijn daar vervelende dingen mee gebeurd.
Glas kan ook brand veroorzaken. Denk aan het vergrootglas in de zon waarmee je een houtje in brand kan laten vliegen. Op oudere begraafplaatsen staan vaak bomen die in droge periodes van het jaar wel degelijk kunnen branden. Ook door glas. Bosbrand op een begraafplaats is geen theoretisch probleem. Het gebeurt nu niet, omdat men het probeert te voorkomen. Ik ken begraafplaatsen met brandverzekeringen, waar de verzekering de houder van de begraafplaats verplicht om kaarsen en lantaarns te verbieden en ook te verwijderen als ze er toch staan.

Ik weet niet om wat voor begraafplaats het gaat, groot of klein, met vast personeel op het terrein of niet. Maar bel eerst eens even of praat eerst eens met de beheerder van de begraafplaats. Misschien kan die een en ander uitleggen. En u kunt hem vragen om een oogje in het zeil te houden, als hij toevallig iets ziet.
Maar, als hij iets zou zien, kan hij de weduwe van uw ex-man niet verbieden om spullen van het graf te halen als zij rechthebbende van het graf is. Want de rechthebbende mag daar zelf over beslissen. U weet dan misschien alleen dat het zo is, dat zij spullen weg haalt, als de beheerder of personeel dat toevallig zou zien.

Stel dat het inderdaad zo is dat de weduwe van uw ex-man de spullen van het graf van uw ex-man af haalt, dan heeft ze daar formeel alle recht toe. De rechthebbende op een graf beslist wat er op dat graf mag liggen of staan.

U kunt er in theorie een rechtszaak over gaan voeren en dan is misschien de uitkomst dat de kinderen 1 keer per maand van de rechter een bloemetje mogen leggen. De kosten van een rechtszaak bedragen al snel EUR 5.000,-. Soms lopen kosten op tot boven EUR 10.000,-. Dat lijkt me allemaal niet reƫel.

U moet dus eigenlijk zoiets hebben als 'Tom Poes, verzin een list!' (https://nl.wiktionary.org/wiki/list). Hoe krijgt u de weduwe van uw ex-man zo ver dat ze geen spullen weghaalt?
Misschien moeten uw kinderen - ik weet niet hoe oud ze zijn - zelf met haar gaan praten, dat ze zo graag iets bij hun vader leggen. Misschien moeten ze zeggen dat ze haar ook graag zouden willen helpen, bijvoorbeeld door samen het graf schoon te maken. Ik verzin maar iets.

Misschien speelt ook een ander aspect een rol. Het is moeilijk daar iets over te zeggen, omdat het heel persoonlijk is. En u en ik kennen elkaar niet en ik ken de omstandigheden niet.
Maar ik proef in uw vraagstelling dat u moeite hebt met het feit dat de betrekkelijk nieuwe vrouw van uw ex-man nu meer zeggenschap over het graf heeft dan uw kinderen. Als u schrijft 'Ze woonden nog maar 2 maanden samen, waren nog maar een week getrouwd en nu meent die vrouw het voor het zeggen te hebben' dan klinkt het alsof u die nieuwe relatie niet serieus neemt. Ik kan mij best voorstellen dat u dat doet en denkt. Maar ik kan mij ook best voorstellen dat dat gevoel op een of andere manier doorsijpelt naar de nieuwe vrouw. En dat die zich niet serieus genomen voelt en daar gekrenkt over is. Ik zou mij kunnen voorstellen - ik kan het niet anders dan heel voorzichtig opperen - dat dit meespeelt in de houding van deze vrouw om niets van uw kinderen op het graf te dulden. Op het graf van haar man, de man die haar en hun liefde wel serieus nam.
Hoe zou u zich dan in haar plaats voelen?

Enfin, denkt u er eens over na. Ik denk dat de oplossing zit in het verbeteren van het persoonlijk contact tussen de kinderen en de weduwe en ook zeker ook tussen u en de weduwe van uw ex-man.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mogen 2 lichamen in 1 kist?

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder