Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Machtinging afgeven voor ophalen grafmonument bij ruiming graf Rotterdam

4 juli 2018

Vraag nummer: 55537

Het graf van mijn moeder wordt geruimd. Mijn zus heeft de begrafenis 20 jaar geleden de begrafenis geregeld. De steen op het graf is in mijn opdracht geplaatst. Nu het graf wordt geruimd wil ik de grafsteen hebben. De begraafplaats verlangt nu van mijn zus om een machtiging aan mij af te geven dat ik deze mag ophalen. Klopt het dat ik nu toch een machtiging nodig heb voor het ophalen en overdragen van deze grafsteen. Ik begrijp uit uw filmpje dat degene die de steen heeft laten plaatsen, dat ik de eigenaar ben. Maar omdat mijn zus de begrafenis heeft geregeld dat zij de eigenaar is van het graf. Mijn vraag is nu hoe ik deze machtiging moet opstellen en klopt de informatie van de begraafplaats?. De gemeente Rotterdam is eigenaar van de begraafplaats. met vriendelijke groeten Gerda van Zwam

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De persoon die in het verleden de grafsteen heeft besteld en betaald, is de eigenaar van de steen. Dat is de consequentie van een wetswijziging uit 2011.

Ik snap wel dat een gemeentelijke of andere begraafplaatshouder op de een of andere manier zekerheid wil dat er geen probleem met anderen, zoals de rechthebbende op het graf, ontstaat als zij instemt met het meenemen van de steen door iemand. Maar het verlangen van een machtiging van de rechthebbende is een verkeerd instrument. Het is makkelijk en duidelijk voor de begraafplaats. En als het op deze manier geregeld kan worden, is dat de maximale combinatie tussen gemak en zekerheid voor de begraafplaats.

Maar het kan zijn dat de verhoudingen tussen de rechthebbende en de eigenaar van het gedenkteken niet zo plezierig en soepel zijn en dat de rechthebbende geen machtiging wil afgeven. Wat dan?
Juridisch is het zo dat een 'machtiging' in dit verband onjuist is, want een eigenaar heeft geen machtiging van een derde nodig om zich in het bezit van zijn eigendom te stellen. In dat opzicht is het verzoek van de begraafplaatshouder om een machtiging te vragen niet houdbaar.
Als personeel van de begraafplaats 's ochtends op de fiets wil stappen om naar het werk te rijden, hebben ze toch ook geen machtiging van hun buurman nodig om hun fiets te mogen gebruiken. Juridisch is dat hetzelfde: onzin. Want de rechthebbende en de buurman hebben niets over het eigendom van iemand anders te vertellen.

Aan de andere kant blijft het wenselijk dat de begraafplaats niet een grafsteen laat verwijderen zonder dat de rechthebbende van het graf er van weet en zonodig actie kan ondernemen. De oplossing is dan, in een geval als het uwe, dat de begraafplaats een bericht stuurt aan de rechthebbende, dat de eigenaar van de grafsteen over 4 weken de grafsteen zal ophalen. Als daar geen reactie op komt, kan het bekende 'Wie zwijgt stemt toe' worden toegepast. Als de rechthebbende het daar niet mee eens is, kan hij of zij actie ondernemen, zoals bijvoorbeeld in overleg met de eigenaar gaan of een advocaat inschakelen. De begraafplaatshouder kan echter niet anders dan de grafsteen afgeven aan de eigenaar. Ik zou als begraafplaats dus alleen een mededeling doen en geen reactie of discussie uitlokken, want daar kan men niets mee. Men kan de grafsteen niet niet aan de eigenaar afgeven.

Uiteraard zal de eigenaar van een gedenkteken het eigendom wel moeten kunnen aantonen met een factuur op zijn naam en een betalingsbewijs. Of vergelijkbare stukken.

Het regelen van de begrafenis heeft niets te maken met het zijn of worden van eigenaar van de grafsteen. Het als rechthebbende van het graf instemmen met de plaatsing van de steen, ook niet. Degene die opdracht heeft gegeven de steen te maken en hem ook betaald heeft, is eigenaar.

In veel gevallen zal het zo zijn dat een grafsteen besteld en betaald is door de gezamenlijke erfgenamen. Of dat het gedenkteken besteld en betaald is door de langstlevende echtgenoot/ouder, die inmiddels ook niet meer leeft. Dan zijn de erfgenamen van de overledene, of van de langstlevende ouder, samen de eigenaar van de steen. Tenzij een van hen kan aantonen dat de steen bij de boedelscheiding aan hem of haar is toegevallen. Maar ik verwacht niet dat dit in het verleden ooit is geregeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder