Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kindsdeel in nota grafsteen

3 augustus 2016

Vraag nummer: 46950

Moeder overleden, geen testament, 8 kinderen. Iedereen aanvaardt de nalatenschap zuiver, meenemen van spullen van moeder, er zijn geen schulden etc. Verklaring van erfrecht niet nodig, bank geeft zelf verklaring verwantschap basis af aan jongste kind, zij heeft al 25 jaar volmacht van moeder. Daar was iedereen altijd mee akkoord en daar ging iedereen nu ook mee akkoord. Alles werd goed geregeld. De nota van de rouwsteen en deksteen is betaald, echter de nota is niet aan alle kinderen laten zien. Dit omdat alle kinderen in het begin aan moeders wens wilden voldoen en iedereen wilde meebetalen. Dit zijn mondelinge afspraken, staat helaas niet op papier. Nota werd betaald, ieder kind hield bij afwikkeling bijna 700,- over. Nu komen twee zussen, ze hebben de nota niet gezien, en ze zeggen dan hun erfdeel in de rouwsteen zit en ze willen ieders een erfdeel terug. 383,- euro. Ze gaan nu naar een advocaat daar de nota al is betaald. niemand van de kinderen is nog uitbetaald iedereen wacht op wat er komen gaat. Di is een raar verhaal. De zussen hebben last van oud zeer uit het verleden wat slaat als een lul op een drumstel. Sorry voor de uitspraak. Ze doen ook valse beschuldigingen naar de jongste zus toe. Het staat dus nu 6 tegen 2.
mijn vraag is in hoeverre, indien er geen notaris etc bij betrokken is, zit er een erfdeel in de kosten van de grafsteen etc. (dus niet kosten uitvaart) het gaat puur om de steen. Hoeveel rechten hebben deze twee zussen?
Het gaat om een zeer lullig bedrag, ze voldoen niet aan de wens van hun moeder wat bij ieder kind bekend was. Er is over gesproken in het bijzijn van alle kinderen en niemand en zij hebben niet aangegeven dit niet te willen betalen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht. De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over erfbelasting of problemen rond de nalatenschap e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.

Ik kan echter nog wel wat zeggen over de kosten van de gedenksteen op het graf. De kosten van een gedenksteen worden in de rechtspraak gezien als een normaal onderdeel van de begrafenis. Een gedenksteen wordt in het maatschappelijk verkeer gezien als gebruikelijk. Er wordt nooit iemand begraven zonder grafsteen, tenzij de overledene dit zelf niet wilde of als er echt helemaal geen geld voor is.
Dat 2 van 8 kinderen niet mee willen betalen aan een grafsteen, terwijl er ruim voldoende geld in de erfenis is, zal geen enkele rechter accepteren.
Dat de 2 zussen naar een advocaat gaan voor 2 x 383,- in een kwestie waarin ze geen schijn van kans hebben, is erg jammer. Een gesprek met een advocaat kost al bijna 300,-. De kans is ook erg groot dat de advocaat hen zal zeggen dat hun verzet in deze kwestie zinloos is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder