Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafstenen zijn gemeentelijke monumenten

23 januari 2018

Vraag nummer: 53507

Dag meneer van der Putten. Op onze Rk Begraafplaats Groenlo heeft de gemeente een aantal jaren geleden monumenten aangemerkt als gemeentelijk monument, zonder overleg met ons of de rechthebbende is een lijst gemaakt van graven die niet geruimd mogen worden. Nu doet zich een situatie voor waarbij een rechthebbende het graf wat jaren is verlengd nu willen laten ruimen. Rechthebbende doet afstand. Mag dit graf geruimd worden? Uiteindelijk is de rechthebbende eigenaar van het monument en misschien wil hij de steen/een deel hiervan thuis neerleggen. Wij vinden het een rare gang van zaken dat de gemeente dit zo maar kan vaststellen. Wanneer rechthebbenden vernemen dat hun monument een gemeentelijk monument is geworden, zit de kans er in dat er niet verlengd, nog betaald gaan worden. Met als gevolg dat wij inkomsten missen, die juist zo broodnodig zijn. Misschien ten overvloede....de gemeente draagt niets bij. Graag zie ik een antwoord tegemoet. Met vriendelijke groet Greet Hendrikse Administratie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begrijp de situatie niet. Er missen essentiƫle gegevens voor een oordeel of advies.
Als het college van burgemeester en wethouders een object of een pand wil aanwijzen als gemeentelijk monument, dan wordt men altijd vroegtijdig bij de procedure betrokken. Het is mogelijk om tegen deze aanwijzing een zienswijze in te dienen en bezwaar te maken. Dat moet in het geval van uw begraafplaats en van grafmonumenten ook het geval geweest zijn. Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente het niet heeft gedaan; dat zou een grove fout zijn.

Wat de mogelijkheden of onmogelijkheden van een aanwijzing zijn, weet ik in uw geval niet. Er is geen standaard gevolg; dat kan overal anders zijn. Men moet de precieze besluiten en de redengevende omschrijving van de aanwijzing zien om daar iets over te kunnen zeggen.
Als u die niet hebt, wat vreemd is, zou ik u adviseren om die bij de gemeente op te vragen.

Overigens, als een object een gemeentelijk monument is, is er in principe de mogelijkheid van subsidie voor de instandhouding. Nooit voor de gehele kosten, maar wel een deel.

Als het gaat om de instandhouding van monumenten, dan kunnen die monumenten on principe ook elders worden bewaard, op dezelfde of een andere begraafplaats.
Als het gaat om de graf, de persoon die daar begraven is, ligt het anders.

Maar u moet eerst meer feiten hebben, want zo valt er niets met zekerheid te zeggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder