vraag 45320, ik heb mijn vraag onvolledig gesteld. In het geval van de weigering" />

Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen verwijderen; wetsovertreding en geen dekking WA-verzekering? 2

22 februari 2016

Vraag nummer: 45321

Geachte heer Van der Putten, Ik begrijp uw verwondering over vraag 45320, ik heb mijn vraag onvolledig gesteld. In het geval van de weigering van de wa verzekering ging het om het door een misverstand verwijderen van een andere grafsteen dan waarvoor opdracht was gegeven. De begraafplaats stelt de persoon die de (verkeerde) grafsteen heeft opgeruimd aansprakelijk, wil dat grafsteen hersteld wordt en diens verzekering geeft niet thuis vanwege een wetsovertreding. Klopt dat? Opnieuw dank voor uw aandacht

Antwoord:

Geachte heer,

Nu is het probleem mij duidelijk.
Dit lijkt mij een heel typische verzekeringskwestie. Om 2 redenen.

1.
In eerste instantie typisch omdat deze verzekeringsmaatschappij reageert zoals verzekeringsmaatschappijen meestal plegen te reageren wanneer een beroep op de verzekering wordt gedaan: ze roepen dat dit niet onder de dekking valt. Dat is altijd de standaard-reactie. Daar moet u natuurlijk geen genoegen mee nemen. Ook niet wanneer ze dat nog eens herhalen; niet accepteren!

Mijn ervaring, al tientallen jaren, is dat je verzekeringen altijd 3 keer moet aanspreken, omdat ze eerst alles ontkennen. Volstrekt ten onrechte, maar ze proberen gewoon een rechtmatige claim eerst weg te bluffen. Een aantal brave burgers laat het er dan bij zitten. Ten onrechte.
De grootste oplichters in Nederland zijn de WA-verzekeraars, gevolgd door de auto-verzekeraars, zo is mijn ervaring. In het verlengde van het gilde van de woekerpolis-verzekeraars, niet te vergeten.

2.
In tweede instantie: dit voorval lijkt mij typisch (dus zeker wel) onder een WA-verzekering vallen. De persoon die per ongeluk de verkeerde steen afneemt is aansprakelijk voor de schade. Als hij een WA-verzekering heeft, dient die de schade te dekken. Een heel simpele zaak.
Een afwijzing door de verzekeraar wegens 'een wetsovertreding' is volstrekte flauwekul. Als een verzekeraar zoiets schrijft of zegt, dient uw eerste reactie te zijn: welke wet? En welk wetsartikel? Daar heeft men geen antwoord op, want zo'n artikel of wet bestaat niet.
Het per ongeluk afnemen van een grafsteen van een verkeerd graf is geen strafbare handeling. Strafbaar zou het zijn, als het met opzet zou gebeuren. Daar is natuurlijk absoluut geen sprake van. Dat verzint toch geen zinnig mens.

Het standaard met kletspraatjes afpoeieren door verzekeringen, dat zou maar eens strafbaar gesteld moeten worden. Want dat vind ik crimineel gedrag.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder