Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen verwijderen; wetsovertreding en geen dekking WA-verzekering?

22 februari 2016

Vraag nummer: 45320

Geachte heer Van der Putten,
Klopt het dat je een wetsovertreding begaat, en daardoor geen aanspraak meer kunt maken op een WA verzekering als je in opdracht van de voormalige eigenaar van de grafrechten een grafsteen hebt geruimd (om zo de kosten van het ruimen door de begraafplaats te voorkomen)?
Alvast bedankt voor uw aandacht

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb uw vraag gelezen. En mij hevig verwonderd.
Er is geen overtreding van een wet als iemand in opdracht van de eigenaar een grafsteen verwijdert. Ik zou niet kunnen bedenken welke wet dit zou verbieden.

Ik begrijp het deel van de vraag over het aanspraak maken op de WA-verzekering niet goed.
Er dreigt een spraakverwarring over wie aanspraak kan maken op een WA-verzekering. Stel een bezoeker rijdt in mijn tuin tegen de poort aan; het hek ligt op de grond. Dan stel ik die bezoeker aansprakelijk voor de schade. Die bezoeker doet dan een beroep op zijn WA-verzekering. Het is niet zo dat ik een beroep doe op zijn verzekering. Ik wil vergoeding van de schade, ongeacht of die bezoeker een verzekering heeft en wat die verzekering van de schade vindt.

Ik snap in uw vraag niet wie wie waarvoor aansprakelijk zou kunnen stellen. Maar in elk geval kan ik niet bedenken waarom een WA-verzekering op voorhand een vergoeding van schade zou weigeren. Het in opdracht van de eigenaar verwijderen van een grafsteen lijkt mij heel legitiem en niet in strijd met enige wet.

Wat wel eens voorkomt - wat mij zo te binnen schiet - is dat een begraafplaatshouder het wegnemen van een grafsteen door een steenhouwer, als die steen niet betaald is, verbiedt. Met een beroep op de gemeentelijke verordening die een bedekking van een graf verplicht stelt. Maar dan is volgens mij de begraafplaatshouder verkeerd bezig en niet de steenhouwer.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder