Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen verwijderd (niet voldoen aan voorwaarden vergunning)

18 september 2020

Vraag nummer: 61574

De grafsteen van mijn man is weggehaald omdat deze niet voldoet aan de vergunningsvoorwaarden. De steen is te breed en ik heb een afbeelding laten plaatsen waarvoor ik niet wist dat ik een vergunning moest aanvragen. Voor de grafsteen zelf is wel een vergunning verleend. We hebben wel uitvoerig overleg gehad met de begraafplaats, maar nu hebben zij hem zonder duidelijke inlichting weggehaald en vervangen. Mag dit zomaar? Hadden ze niet naar de rechter gemoeten? De steen is toch eigendom van mij als rechthebbende?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De kern is niet dat de begraafplaats 'niet zomaar' een grafsteen mag weghalen. Het begint er mee dat de familie 'niet zomaar' een grafsteen mag plaatsen.

De meeste mensen weten wel dat grafstenen aan voorschriften moeten voldoen. Misschien hebt u het zich niet gerealiseerd.
Maar de leverancier van de grafsteen weet het zeker wel! Hij moet u waarschuwen dat stenen van een bepaald formaat of met bepaalde afbeeldingen niet mogen. Als hij dat niet doet, is hij aansprakelijk voor uw schade. Bijvoorbeeld kosten voor wijziging van de steen en de extra kosten van extra transport.

Niet de begraafplaats is aansprakelijk, maar de steenhouwer. Die heeft fout werk geleverd.

Ieder aannemer weet dat hij geen huis mag bouwen zonder bouwvergunning. Ieder steenhouwer weet dat hij bij een begraafplaats moet vragen wat de regels zijn en dat hij een vergunning moet aanvragen. En zich dan natuurlijk aan de voorwaarden moet houden.

Als u uitvoerig overleg hebt gedaan maar de steen niet laat aanpassen, kan ik mij goed voorstellen dat de begraafplaats op een bepaald moment zegt "Nu is het welletjes, ik haal hem weg".

Nee, de begraafplaats hoeft niet naar de rechter. Stel dat uw buurman op uw oprit een big bag laat plaatsen met zand, omdat hij zijn oprit gaat bestraten. U hebt uitvoerig overleg met hem, maar hij laat de big bag gewoon staan. Denkt u dat u dan eerst naar de rechter moet om het ding te verwijderen? Nee hoor, dat kunt u na een week gewoon zelf doen.
En dat kan de begraafplaats ook.

Dat iemand anders eigenaar is van de grafsteen of van de zak zand, speelt geen rol. Dat is per definitie natuurlijk altijd zo.

Als u van mening bent dat de begraafplaats onrechtmatig handelt, en die begraafplaats is niet-gemeentelijk en aangesloten bij de brancheorganisatie LOB, dan kunt u waarschijnlijk een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Maar dan moet u wel eerste een formele klacht zelf indienen bij het bestuur van de begraafplaats. Zie voor de procedure en voorwaarden de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl

Bij een gemeentelijke begraafplaats kunt u eerst vragen om een besluit to verwijdering van de steen, tegen welk besluit u dan bezwaar kunt maken.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder