Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen verwijderd door broertje

13 mei 2019

Vraag nummer: 57862

Goedemiddag, mijn vader zijn grafsteen is verwijderd door mijn broertje mag dit zomaar en wat kan ik er tegen doen.
Ik heb zelf geen contact met mijn broertje hoe kan ik hem verplichten om de steen terug te plaatsen gr. XX

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt een schijnbaar eenvoudige vraag. Maar het juiste antwoord is afhankelijk van diverse omstandigheden waar u niets over schrijft.

Waarom is de grafsteen verwijderd? Liep het grafrecht ten einde? Dan zou het logisch kunnen zijn.

Een belangrijke vraag is op wiens naam het graf staat. De persoon op wiens naam het graf staat, is de rechthebbende. De rechthebbende beslist in principe of, wanneer en welke grafsteen geplaatst mag worden. Hij of zij kan ook besluiten om een grafsteen te verwijderen. Als uw broer rechthebbende is, mag hij de steen dus laten verwijderen.

Ook kan het zo zijn dat een grafsteen eigendom is van een andere persoon dan de rechthebbende. Bijvoorbeeld omdat die persoon de steen betaald heeft. Dan blijft die persoon eigenaar, zo zegt de wet sinds 2011. Een eigenaar kan zijn eigendom ook terughalen. Is uw broer eigenaar?

Zie een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011: Van wie is de grafsteen?


Hoe weet u dat uw broer de steen verwijderd heeft? En niet iemand anders?

Als u de rechthebbende van het graf van uw vader bent, mag de grafsteen niet zonder uw toestemming verwijderd worden. Ook niet als u de steen (alleen) betaald hebt.

Als u samen met uw broer de steen betaald hebt, hebt u evenveel rechten. Anders gezegd: dan heeft uw broer evenveel rechten als u. Dan wordt het lastig hem te sommeren om iets met de steen te doen. Alleen als er meer broers of zussen zijn en uw broer in de minderheid is qua eigendomsrechten, kunnen u en andere broers/zussen eisen stellen.

U kunt uw broer alleen verplichten om de steen terug te plaatsen als u de eigenaar bent, of u de rechthebbende van het graf bent. Als u zelf geen contact met uw broer hebt en ook niet wenst, kunt u misschien een ander familielid of een kennis vragen om uw boodschap over te brengen. Maar vaak voelen andere mensen er niets voor om tussen 2 partijen te gaan zitten. Dan blijft de professional, een advocaat, over. Die kan een brief schrijven.

Als u en/of andere broers of zussen mede-eigenaar van de steen zijn, kunt u (en de anderen) een schadevergoeding eisen als de steen niet terug komt of kapot is.

Ten behoeve van uw privacy heb ik uw naam onder de vraag verwijderd.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder