Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen - markering verplicht?

3 november 2017

Vraag nummer: 52608

Moet een graf een steen of ander indicatie hebben dat er iemand ligt? Mag een graf 'ongemerkt' zijn?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, een steen hoeft geen indicatie of kernmerk te hebben dat er echt iemand onder begraven ligt.
In de meeste gevallen zal het ook zo zijn dat de namen die op het monument staan, ook de personen zijn die er begraven zijn, of wiens asbus in het graf is bijgezet. Ook kan iemands as in of op het graf verstrooid zijn.
Maar het kan zijn dat een overledene is opgegraven en elders is herbegraven, zonder dat de grafsteen is aangepast. Het kan zijn dat iemand als laatste in het graf is begraven, zonder dat de grafsteen is aangepast.
Niet iedere begraafplaats kent de verplichting om een grafsteen te plaatsen, dus daar kunnen graven zonder monument bestaan.
Sommige begraafplaatsen kennen de verplichting om binnen een jaar na aankoop een monument te plaatsen. Dat is soms ook het geval als mensen het graf vast reserveren, bijvoorbeeld omdat het in de buurt van het graf van ouders of een kind ligt, maar er nog niemand overleden is. Dan wordt soms de naam van de rechthebbende op de steen aangebracht, zonder jaartallen. Die persoon ligt er dan dus nog niet.

Er bestaan graven van mensen die er niet onder begraven zijn. Denk aan mensen die vermist zijn en later officieel dood zijn verklaard maar wiens lichaam nooit gevonden zijn. Dan kan een graf worden aangekocht als herinneringsplek. Idem, als iemands as vroeger ergens verstrooid is, maar men toch behoefte heeft aan een plek om naar toe te gaan.

Voorts zijn er graven waar de huurtermijn van verstreken is. Dan wordt het grafmonument vaak verwijderd, maar de inhoud van het graf blijft intact. Dan is uiterlijk niet te zien dat het een graf is, wat het feitelijk nog steeds is.

Kortom, of er wel of niet een steen staat, geeft geen zekerheid of er een graf ligt waar in begraven is.

Voor de volledigheid: op sommige begraafplaatsen is het verplicht om het nummer van het graf zoals dat in de administratie bekend is, op het monument aan te brengen. Vaak links of rechts onder in de hoek. Dat geeft ook geen garantie dat er (nog of al) iemand begraven is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder