Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafschennis/plaatsing op grafsteen van kwetsende tekst/plaatsing van kwetsende tekst op borden op het graf


10 oktober 2017

Vraag nummer: 52301

Naar aanleiding van enige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden de volgende vragen:
- is sprake van grafschennis als voor nagelaten betrekkingen kwetsende teksten op een ‘affiche’, bevestigd met een grote hoeveelheid tape op de grafsteen, worden geplaatst?
- is sprake van grafschennis als soortgelijke teksten als hiervoor genoemd worden bevestigd op grote schalen en de schalen vervolgens in de aarde, waar ook de beplanting aanwezig is, worden geplaatst?
- is het de eigenaar van het graf, diens echtgenote is daar begraven, toegestaan de eerder genoemde kwetsende uitingen te verwijderen nu de plaatser na in eerste aanleg een verzoek tot verwijdering en in tweede aanleg tot sommatie van verwijdering weigert zijn ‘producten’ te verwijderen;
- welke wegen dient de weduwnaar, eigenaar van het graf, in deze kwestie te bewandelen om een eind te maken aan eerder genoemde activiteiten?

Voor de goede orde en ten overvloede: weduwnaar is eigenaar van de grafrechten, weduwnaar heeft geen enkele toestemming gegeven tot plaatsing.
Dank bij voorbaat voor uw antwoord in deze zeer vervelende situatie voor weduwnaar.

Antwoord:

Geachte heer,

Grafschennis is verboden in artikel 149 van het Wetboek van Strafrecht. Daar staat:
Artikel 149
"Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie."

Het schenden van een graf is het onrechtmatig openen van een graf (vergelijk: in een graf graven om er iemand te begraven is het rechtmatig openen van een graf).
Het met een grote hoeveelheid tape op een grafsteen plakken van teksten, waarbij de grafsteen niet wordt beschadigd, is geen grafschennis.

Het plaatsen van teksten in of op schalen op de grond of een beetje in de grond, net als plantjes, is ook geen grafschennis.

De rechthebbende op een graf (de 'eigenaar' van de grafrechten) heeft altijd het recht om voorwerpen en teksten op het graf te verwijderen.

Het beëindigen van het plaatsen of aanbrengen van ongewenste teksten is lastige zaak. De rechthebbende kan de teksten en de schalen telkens verwijderen. Als bekend is van wie een en ander afkomstig is kan betrokkene schriftelijk worden gemaand om deze activiteiten achterwege te laten.

In heel ernstige gevallen kan er met de politie over worden gesproken. Er kan sprake zijn van belediging en dan kan aangifte worden gedaan. Maar dan moet het objectief ook als beledigend en kwetsend gekenschetst worden. Dat is het geval als iedereen die het ziet denkt 'Dit kan absoluut niet'. Dan moeten de teksten al eerder door de weduwnaar zijn verwijderd, toch weer terug komen en dat herhaalt zich een paar keer. Pas als er echt niets helpt, is aangifte denkbaar.
Misschien helpt een gesprek van de wijkagent met betrokkene.
De politie accepteert tegenwoordig niet altijd een aangifte. Men zegt al snel dat iets een civiele zaak is en aan de burgerlijke rechter moet worden voorgelegd.

In dat geval kan de rechthebbende met een advocaat bespreken of de zaak zo ernstig is dat bijvoorbeeld bij de rechter een verbod kan worden gevraagd om teksten aan te brengen of zelfs bij het graf te komen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >