Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafschennis of niet? (Spullen van graf halen)

20 oktober 2002

Vraag nummer: 1292 (oude nummer: 1638)

Fri Sep 1 19:51:43 2000

Mijn Broer is 2 jaar geleden verongelukt en bijgezet in het graf van mijn opa en Oma. (de ouders van mijn Vader) mijn vader heeft ook de papieren van het grafrecht. ( hij is de oudste en heeft het ook zelf het grafrecht betaald.) Nu heeft mijn vader een zuster en die komt zins kort ook bij haar ouders op het kerkhof, en haald al onze spullen bloemen, en zelfs de engel die op de rand van mijn broers steen staat er af, Zelfs zijn foto.
Wij hebben haar gevraagd waarom zij dit doet, maar zij vindt dat zij er recht toe heeft.
Ook hebben wij dit gemeld bij de toezichthouder van de begraafplaats, zij kunnen niks doen.
Wat kunnen wij nog meer doen, ze is familie?
Mijn moeder is erg verdrietig zo kan het niet doorgaan. (zij is ook betrapt door mijn broer en ze doet net of ze hem niet ziet.
Graag hierop een antwoord.
Thera van Oers.


Antwoord:

Sat Sep 2 23:31:39 2000

Geachte mevrouw Van Oers,

Als uw tante spullen van het graf van uw grootouders en broer haalt, is dat geen grafschennis. Grafschennis is wanneer iemand moedwillig het grafmonument vernielt of het graf wil openen.
Als het geen grafschennis is, wat uw tante doet, wil het nog niet zeggen dat het mag. Het mag niet. Zij mag geen bloemen, voorwerpen, foto's enz. van het graf halen, als uw vader rechthebbende is.

U hebt het gemeld bij de toezichthouder van de begraafplaats en die zegt er niets aan te kunnen doen. Ja en nee. Een beheerder van een begraafplaats kan niet de hele dag naast een graf gaan staan om te kijken of er iets onrechtmatigs gebeurt. Wat dat betreft kan hij er niets aan doen. Maar hij heeft wel een verantwoordelijkheid om voor rechthebbenden op graven in de bres te springen, als hij weet wat er gebeurt en wie het doet.
Wat hij wel kan doen, is uw tante er op aanspreken dat als zij iets van het graf haalt, dat zij onrechtmatig handelt. Als een gesprekje niet helpt, kan hij er schriftelijk op wijzen. Hij kan dan ook in het briefje zetten dat als uw tante nogmaals spullen weghaalt, hij aangifte zal doen bij de politie. Want wat uw tante doet is juridisch geen grafschennis, maar wel diefstal: het wederrechtelijk wegnemen van spullen van een ander.

Ook uw vader kan zijn zus natuurlijk op haar gedrag aanspreken, maar waarschijnlijk haalt dat minder uit. Zussen zijn meestal al hun hele leven gewend zich niets aan te trekken van wat broers zeggen. Daarom is het beter als ook een derde, de beheerder van de begraafplaats, tegen haar zegt dat het niet mag. En als ze zich daar ook niets van aantrekt, is het inderdaad een zaak voor oom agent. Eerst maar eens een waarschuwend gesprekje van de wijkagent of dorpsagent en als het zich herhaalt moet er maar eens echt aangifte worden gedaan.

mr W.G.H.M. van der Putten

2 september 2000

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder