Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafmonument wordt gemeentelijk monument


7 april 2010

Vraag nummer: 7503  (oude nummer: 15628)

Ik wil een aantal grafmonumenten (op particuliere graven) op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. Ik vermoed dat ik daar de rechthebbende voor moet aanschrijven als zakelijk gerechtigde. Moet de begraafplaats mij de informatie (NAW) over deze rechthebbende verstrekken?

Antwoord:

Geachte heer,

U zult inderdaad de zakelijk gerechtigde van het voornemen in kennis moeten stellen. Men zal bezwaar moeten kunnen maken. En natuurlijk gewoon moeten weten dat het zo is en wat de gevolgen, voordelen en nadelen, kunnen zijn.

Mij lijkt dat de begraafplaatshouder u de mogelijkheid moet bieden om met de zakelijk gerechtigde(n) in contact te komen. Ik zie trouwens geen reden voor een bijzondere begraafplaatshouder om u die gegevens niet te geven.
Indien de begraafplaatshouder u de NAW-gegevens niet geeft, kan de zakelijk gerechtigde de houder aanspreken op eventuele schade voortvloeiende uit een beperking van het gebruik van het grafmonument.

Maar er is nog een ander punt waar u op moet letten. Want wie is of zijn de zakelijk gerechtigden?
Sinds 1 januari 2010 is de houder van de begraafplaats of de rechthebbende op het graf niet meer automatisch de (juridisch) eigenaar van het grafmonument op het graf. De eigenaar kan een andere persoon zijn. Zie vraag 14823 'Nieuwe wet; nieuwe regel eigendom grafmonumenten' in de lijst van meest gestelde vragen.

U moet de begraafplaatshouder en/of de rechthebbende op het graf dus vragen wie de eigenaar is.
Zowel de begraafplaatshouder als de rechthebbende op het graf en de eventuele andere eigenaar zijn mijns inziens belanghebbenden bij een aanwijzing van een grafmonument als gemeentelijk monument.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >