Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafmonument verwijderen (4 maanden voor einde termijn) 2

7 maart 2018

Vraag nummer: 54117

Beste mr. Van der Putten,

Ik heb nog een vraag over uw antwoord op mijn vraag nummer: 54111 "Grafmonument verwijderen (4 maanden voor einde termijn)".

Op de site van de rijksoverheid en in de wet op de lijkbezorging staat de volgende passage:

“Eigendom grafsteen blijft bij oorspronkelijke eigenaar
Nieuwsbericht | 31-01-2011 | 15:39

Wie als nabestaande een grafsteen laat plaatsen, blijft eigenaar van die grafsteen. De grafsteen wordt pas eigendom van de houder van de begraafplaats op het moment dat het graf geruimd mag worden. Tot die tijd is de zogenaamde “natrekking” opgeschort. Gevolg is dat degene die de steen heeft laten plaatsen, voor het verstrijken van het grafrecht de steen mag laten weghalen en eventueel voor hergebruik verhandelen.

Dit was al geregeld voor alle grafstenen die vanaf 1 januari 2010 zijn geplaatst, maar door een wijziging van de Wet op de lijkbezorging, waartoe minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten, geldt dit vanaf 1 maart 2011 voor alle grafstenen, dus ook de voor 1 januari 2010 geplaatste stenen. De reden voor deze wetswijziging is dat het opschorten van het eigendom in de wet ten onrechte alleen voor nieuwe graven was geregeld. Donner heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Landelijk Overleg Begraafplaatsen gevraagd bekendheid te willen geven aan deze wetswijziging”

Lees en begrijp ik dit nu verkeerd?

Met vriendelijke groet
Petra

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat in dit persbericht uit 2011 staat, klopt. U zult het bericht ook kunnen vinden op deze site en de inhoud is ook verwerkt in tientallen antwoorden op andere vragen over grafstenen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Dat niet de begraafplaatshouder of soms ook niet de rechthebbende van het graf de eigenaar van de grafsteen is, betekent echter niet dat men niet gebonden is aan de regels van de begraafplaats m.b.t. de grafbedekking. Wie een grafsteen plaatst of laat plaatsen en de perso(o)n(en) die deze persoon als erfgenaam opvolgt of opvolgen, als eigenaar en/of rechthebbende, onderwerpt zich daarmee aan de voorschriften van de betreffende begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder