Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafmonument uniform kruis (vervolg 11791)

1 december 2008

Vraag nummer: 5932 (oude nummer: 11857)

Dank u wel voor uw antwoord.

Maar ik heb nog een vervolg vraag.

Het kerkbestuur is inmiddels bij elkaar geweest, maar men is niet van plan om het reglement in deze aan te passen.
10 jaar terug is daar in het dorp nog een bijeenkomst voor geweest, en toen was er geen meerderheid voor, maar men heeft toen alleen de inwoners uitgenodigd, die al een nabestaande op het kerkhof hebben.
Daarom 3 vragen:
Is er een termijn voor, waarin men een volgende bijeenkomst kan plannen?
En is het kerkbestuur verplicht om het reglement schriftelijk aan te bieden?
Mijn zoon en schoondochter hebben officieel nog geen reglement ontvangen. Tot nog toe is alles mondeling afgehandeld.
Is er een overkoepelende organisatie die deze geschillen kan beoordelen?
Heel hartelijk dank voor uw antwoord.

Met vr. groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

10 jaar geleden is een lange tijd. De uitvaarten zijn inmiddels een stuk persoonlijker dan toen. Ook de wensen voor monumenten. En het heeft in mijn ogen weinig zin om er over te praten met mensen die al iemand op het kerkhof begraven hebben; je gaat een bestaand monument niet zo snel veranderen. Het gaat juist om de mensen die er in de toekomst begraven zouden willen worden; of niet.

Dan uw vragen:

1. Er is geen termijn waarbinnen een parochiebestuur weer eens een overleg met nabestaanden of parochianen zou moeten houden. Men is niet verplicht om inspraak te geven, maar het is wel een goede zaak om het te doen. Ik denk dat als meer mensen aangeven om er over te willen praten, dat het kerkbestuur het niet kan en zal negeren. Het zou wat vreemd zijn als men regels zou willen handhaven die veel mensen niet meer van deze tijd zouden vinden.

2. Ja, het kerkbestuur is verplicht om het reglement tijdig te overhandigen. Als men het reglement niet aan uw zoon heeft gegeven voor de begraving, dan is het NIET geldig! Dan hoeft hij zich niet aan die regels voor monumenten te houden.

3. Ja, er is wel een instantie die kan beoordelen of men de regels juist toepast. Dat is de Ombudsman Uitvaartwezen. Maar die is alleen bevoegd als de parochie in uw dorp ook is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Als men niet is aangesloten, heeft men niets met de Ombudsman van doen. Dan kan men nog wel wat doen, maar dat is een stuk duurder; dan moet men een gewone advocaat inschakelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder