Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafmonument uniform kruis (vervolg 11791)


1 december 2008

Vraag nummer: 5932  (oude nummer: 11857)

Dank u wel voor uw antwoord.

Maar ik heb nog een vervolg vraag.

Het kerkbestuur is inmiddels bij elkaar geweest, maar men is niet van plan om het reglement in deze aan te passen.
10 jaar terug is daar in het dorp nog een bijeenkomst voor geweest, en toen was er geen meerderheid voor, maar men heeft toen alleen de inwoners uitgenodigd, die al een nabestaande op het kerkhof hebben.
Daarom 3 vragen:
Is er een termijn voor, waarin men een volgende bijeenkomst kan plannen?
En is het kerkbestuur verplicht om het reglement schriftelijk aan te bieden?
Mijn zoon en schoondochter hebben officieel nog geen reglement ontvangen. Tot nog toe is alles mondeling afgehandeld.
Is er een overkoepelende organisatie die deze geschillen kan beoordelen?
Heel hartelijk dank voor uw antwoord.

Met vr. groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

10 jaar geleden is een lange tijd. De uitvaarten zijn inmiddels een stuk persoonlijker dan toen. Ook de wensen voor monumenten. En het heeft in mijn ogen weinig zin om er over te praten met mensen die al iemand op het kerkhof begraven hebben; je gaat een bestaand monument niet zo snel veranderen. Het gaat juist om de mensen die er in de toekomst begraven zouden willen worden; of niet.

Dan uw vragen:

1. Er is geen termijn waarbinnen een parochiebestuur weer eens een overleg met nabestaanden of parochianen zou moeten houden. Men is niet verplicht om inspraak te geven, maar het is wel een goede zaak om het te doen. Ik denk dat als meer mensen aangeven om er over te willen praten, dat het kerkbestuur het niet kan en zal negeren. Het zou wat vreemd zijn als men regels zou willen handhaven die veel mensen niet meer van deze tijd zouden vinden.

2. Ja, het kerkbestuur is verplicht om het reglement tijdig te overhandigen. Als men het reglement niet aan uw zoon heeft gegeven voor de begraving, dan is het NIET geldig! Dan hoeft hij zich niet aan die regels voor monumenten te houden.

3. Ja, er is wel een instantie die kan beoordelen of men de regels juist toepast. Dat is de Ombudsman Uitvaartwezen. Maar die is alleen bevoegd als de parochie in uw dorp ook is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Als men niet is aangesloten, heeft men niets met de Ombudsman van doen. Dan kan men nog wel wat doen, maar dat is een stuk duurder; dan moet men een gewone advocaat inschakelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >