Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen natrekking eigendom monument meer; ook oude monumenten?


16 december 2009

Vraag nummer: 7141  (oude nummer: 14611)

bij de laatste wetswijziging als het artikel uit het BW t.b.v. grafmonumenten buiten werking gesteld, waardoor de rechthebbende die het grafmonument plaatst eigenaar blijft van het monument. Wie is nu eigenaar van de monumenten die geplaatst zijn voordat dit artikel buiten werking is gesteld? Dus de oude monumenten!

Antwoord:

Geachte heer,

De wetswijziging gaat in op 1 januari a.s. en heeft dan werking voor alle nieuwe monumenten die vanaf die daum geplaatst worden. Op oude bestaande monumenten is de nieuwe wettelijke regeling niet van toepassing.
Dat betekent dat vanaf 1 januari a.s. de rechthebbende op het graf niet zonder meer ook de eigenaar van het monument is; dat kan in theorie ook een andere nabestaande zijn die het monument betaald heeft.
Maar de begraafplaatshouder moet er maar van uitgaan dat de rechthebbende de eigenaar is, tenzij anders wordt aangetoond.
In ieder geval moet de begraafplaatshouder de rechthebbende in zijn beheersverordening of beheersreglement verantwoordelijk maken voor het monument, ongeacht wie de eigenaar is.

Vergelijk o.a. vraag Rechtmatige keuze afstand doen van eigendomsrechten op graftekens in de subrubriek Grafsteen/monument.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
De wetgever vond het wenselijk om ook voor oude bestaande grafmonumenten te regelen dat de natrekkingstregel niet meer geldt. Zie voor de nieuwe wettelijke regeling per maart 2011:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >