Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Garantie verzakking grafmonument

19 december 2018

Vraag nummer: 56966

Hoe lang is een leverancier verantwoordelijk voor verzakking van een door hem geleverd grafmonument?

Antwoord:

Geachte heer,

Daar is geen algemeen geldende termijn voor. Binnen een paar maanden zou het niet mogen gebeuren, maar na tien jaar ligt het anders.

U kunt de leveringsvoorwaarden van de steenhouwer er op nakijken. Als het goed is staat daar iets over termijnen en garanties. Dat is de eerste plaats om naar een antwoord op een dergelijke vraag te zoeken.

De kernvraag is of de verzakking te wijten is aan slecht werk van de steenhouwer, los van garantie of niet. Dat kan het geval zijn, maar misschien ligt het niet aan hem. Als de steenhouwer bijvoorbeeld een fundering op palen heeft geadviseerd, maar dat advies is niet opgevolgd, dan valt hem minder te verwijten.
Bovendien kan het zijn dat de bodemgesteldheid van de begraafplaats zodanig is, dat monumenten snel verzakken.
Het kan zijn dat het betreffende graf niet vakkundig is gesloten (wat een risico is als familie zelf het graf wilde dichten) en dat de grond daarom verzakt. Het kan zijn dat er in buurgraven begraven is en dat daarom de grond in de omgeving een beetje is gaan schuiven.

Ik zou als ik u was op de betreffende begraafplaats eens gaan kijken naar grafmonumenten die ongeveer even oud zijn. Dat moet makkelijk te zien zijn, want er staat gewoonlijk een datum op. Als alle andere monumenten van dezelfde leeftijd keurig recht liggen, maar alleen dat van u verzakt is, is dat een indicatie dat de steenhouwer zijn werk niet goed gedaan heeft. Maar als andere stenen ook verzakt zijn, zal het eerder aan de bodemgesteldheid van het terrein liggen.

Ik adviseer u om het probleem ook eens aan te kaarten bij de beheerder van de begraafplaats. Die ziet en hoort meer gevallen en kan waarschijnlijk zeggen wat 'normaal' is en wat niet.

Voor verzakkingen als gevolg van de bodemgesteldheid van het terrein is niemand verantwoordelijk. Dat is een gegeven, net als regen en kou.

Zie tientallen vergelijkbare vragen over schade en verantwoordelijkheden in de subrubriek 'Grafsteen / monument', zoals de vraag 'Begraafplaats aansprakelijk verzakken eigen graf'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder