Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ernstige grafverzakking 1

1 oktober 2017

Vraag nummer: 52180

Begin januari 2017 is moeder bijgezet in familiegraf. Korte tijd (vier maanden) na het begraven hebben wij te maken met ernstige verzakking.
De gemeente is vanaf 2010 niet meer aansprakelijk. Kunnen wij het bedrijf dat verantwoordelijk is voor bijzetting en steenoplegging aansprakelijk stellen?

Hoe is de garantie geregeld voor buitengewone verzakkingen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bedoelt u een verzakking van het graf of van het grafmonument? Of beide?
Dat een graf na een begraving inzakt, is een normaal verschijnsel. De grond klinkt in. De kist zakt na verloop van tijd ook in. Als er een dekplaat op het graf ligt, is het inklinken niet zo snel te zien. Als er aarde op het graf ligt, is het bij veel begraafplaatsen gebruikelijk dat de beheerder een nieuw laagje aarde op het graf aanbrengt om een verzakking aan te vullen.

Als het grafmonument verzakt, lijkt in eerste instantie de steenhouwer aanspreekbaar.

Maar u hebt het over een ernstige en buitengewone verzakking. Dat kan ook liggen aan een slechte dichting van het graf, het kan ook liggen aan een bijzetting in een buurgraf, het kan ook liggen aan het sneller dan normaal ineen zakken van de kist, het kan ook zijn dat het grafmonument, als dat verzakt is, eigenlijk een (andere) fundering had moeten hebben, of dat het monument misschien gewoon te snel (terug) geplaatst is. Op sommige begraafplaatsen geldt de regel dat men binnen bijvoorbeeld 6 maanden geen monument mag plaatsen, omdat men de ervaring heeft dat de grondsoort op die begraafplaats pas na die periode zo goed is ingeklonken dat er geen grote problemen meer met een monument te verwachten zijn.

Ik kan natuurlijk niet zeggen wat bij het graf van uw moeder de oorzaak is. Ik zou als ik u was de verschillende partijen, de begraafplaats en de steenhouwer, vragen naar hun verklaring voor de verzakking en wat er aan te doen is. Gewoon heel feitelijk, zonder verwijten te maken of ergens de schuld te leggen. Eerst neutraal de feiten helder krijgen. Dan hoort u misschien een uitleg waar u verder mee kunt. Het kan ook zijn dat er geen duidelijke oorzaak of 'schuldige' aan te wijzen is. Bijvoorbeeld als de kist snel is ingezakt.

Het is niet zo dat er een algemene garantie voor ernstige verzakkingen is. De vraag is ook wat u ernstig noemt en wat een derde ernstig noemt. Een verzakking van 2 cm is niet ernstig, een verzakking van 20 cm wel. Maar de partij die een probleem heeft veroorzaakt, is in principe de partij die met een oplossing moet komen. U zal de oorzaak van de verzakking moeten zien te achterhalen, dan weet u wie u aan kunt spreken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder