Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Dubbele kosten voor vergunning grafmonument

6 februari 2023

Vraag nummer: 66102

In 2015 is mijn vader begraven en hebben wij een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een grafmonument. Nu mijn moeder is overleden, is zij bijgezet bij mijn vader en rekent de begraafplaats opnieuw kosten voor vergunning herplaatsen monument. Het monument is nog hetzelfde alleen is de naam van mijn moeder extra vermeld. Is dit usance?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het gaat niet om wat gebruikelijk is of niet. Het gaat er om of de betreffende begraafplaats in haar verordening (als het een gemeente betreft) of haar reglement (als het een kerkgenootschap of stichting betreft) de eis stelt dat er voor het aanpassen van een grafsteen een vergunning nodig is en of daar een tarief voor geldt.

Als dat wel zo geregeld is, dat voor het aanpassen van een naam een nieuwe vergunning nodig is, zijn de kosten terecht. Als dat niet zo geregeld is, dan niet.

Omdat u niet schrijft om welke begraafplaats het gaat, kan ik dat niet voor u nakijken.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder