Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bouwvergunning (voor grafmonument)

25 augustus 2018

Vraag nummer: 55936

Ik ben in 1987 mijn partner verloren en heb mijn vrouw begraven en een monument geplaatst de dertig jaar zijn om en mede omdat de begraafplaats (van de gemeente Gxxxxx) vol is en niet meer in gebruik is mij mondeling medegedeeld dat het hierom ook niet geruimd gaat worden.Ik heb de grafrechten niet verlengt.wetende dat dan wel het monument verwijderd kon worden hetgeen ook inmiddels gebeurt is met mijn medeweten anders moest ik gewoon betalen. Uit de papieren uit het verleden is wel een bouwvergunning in rekening gebracht van 350 gulden ik vraag me af of dat dit wel normaal is op een begraafplaats van een sloopvergunning is echter weer geen sprake ik ben wel geïnformeerd hier omtrent dat ze voornemens waren het te verwijderen. Op het moment dat het passeerde in 1987 ben je niet in de stemming daar praat over te maken maar heb het altijd vreemd gevonden van de bouwvergunning een paar graven verder was een monument helemaal scheef gezakt dus zo bouwkundig was het daar ook weer niet. Ik ga niet vaak maar nog weleens kijken het is nu een begraafplaats met een nog triester laantje als dat het al was vele kunnen niet betalen maar leven soms ook zelf niet meer. Dank voor uw aandacht.

Antwoord:

Geachte heer,

Voor het kunnen plaatsen van een grafmonument is vaak een vergunning nodig, maar dat is geen bouwvergunning.

Ik heb geen oudere tekst van een verordening voor de begraafplaats in de gemeente Gxxxxx in mijn archief dan die van 2000. Daar staat:
1. De grafbedekking behoeft de goedkeuring van burgemeester en wethouders. De desbetreffende aanvraag moet vergezeld gaan van een tekening van de aan te brengen grafbedekking en een opgave van de afmetingen en de te gebruiken materialen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen de goedkeuring weigeren indien:
1. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
2. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
3. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is;
4. de grafbedekking niet voldoet aan de in artikel 27, derde lid, bedoelde voorschriften qua maten en steensoort.
De voorgaande verordening heeft waarschijnlijk een gelijke bepaling gekend. Alle Nederlandse begraafplaatsen hebben gelijksoortige bepalingen voor graftekens.

Een vergunning (de goedkeuring van B&W) voor een grafmonument is bedoeld om te kunnen controleren of de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats, de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is, etc.
Dat is iets anders dan een 'gewone' bouwvergunning regelt.

Voor het verwijderen van een grafmonument is geen sloopvergunning nodig.

Een mondelinge mededeling van de gemeente dat men op de begraafplaats geen graven ruimt, heeft juridisch geen enkele waarde. Als iemand wil dat een graf niet geruimd kan worden, moet hij of zij de grafrechten verlengen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is juridisch eigenaar van de grafsteen? (dat verandert na afloop van het grafrecht).


TIP
Niet te veel betalen voor de uitvaart? Kijk bij een budget begrafenis en budget crematie.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder