Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Beschadiging grafsteen; wie moet dat betalen?

25 januari 2012

Vraag nummer: 27304

Ons werd medegedeeld dat de steen er af is maar dat is niet ouderdom.
Er is iemand tegen aan gebotst wie moet dat betalen?

vr gr Fam Jonker

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als u weet wie de steen heeft beschadigd, kunt u die persoon aansprakelijk stellen.

Als u niet weet wie de steen heeft beschadigd, kunt u niemand aansprakelijk stellen. Dan blijft u zelf met de schade zitten.

Zie vraag Grafsteen stuk en andere vragen in de subrubriek Grafsteen/monument. Zie de lijst links op uw beeldscherm.

Soms denken mensen dat zij de houder van de begraafplaats aansprakelijk kunnen stellen voor schade. Maar dat kan alleen als men duidelijk kan aantonen dat de schade door haar personeel veroorzaakt is.
De meeste gemeenten en kerkgenootschappen hebben in de beheersverordeningen en beheersreglementen voor hun begraafplaatsen de aansprakelijkheid voor schade wegens vandalisme, storm e.d. uitgesloten.

Sommige kerkelijke begraafplaatsen hebben echter wel een collectieve verzekering voor schade aan grafmonumenten. Gemeenten hebben die nooit. Als het graf op een kerkelijke begraafplaats ligt, kunt u daar naar informeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder