Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen stuk

26 juli 2009

Vraag nummer: 6744 (oude nummer: 13490)

geachte heer mevrouw, zondag kwam ik bij het graf van van ouders en zag tot mijn grote schrik dat de steen in zijn geheel weg was. Er kwam per toeval iemand bij uit het bestuur van de begraafplaats en vertelde dat bij het openen van het graf voor de begrafenis van mijn moeder een paar weken geleden, iemand van het bedrijf die de steen eraf halen midden op de steen ging staan en toen brak. Er is door het bedrijf niet naar ons gebeld of wat dan ook. ik heb nu eerst met de begrafenisondernemer gemaild of ook zij hiervan op de hoogte waren en wil morgen de firma gaan mailen die dit heeft gedaan. Zij denken waarschijnlijk dat we de tekst voor moeder bij hun laten doen, maar zeker nu komt daar niets van in. Mijn vraag: draait deze fima op voor de kosten en wat verder te doen? iik vind dit toch wel echt respectloos. dank u

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wie de steen gebroken heeft, is aangesprakelijk voor de kosten van herstel (indien mogelijk) of een nieuwe steen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder