Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bepalen tekst op grafsteen


7 september 2019

Vraag nummer: 58540

Beste mevrouw/heer,

Toen mijn moeder naar 40 jaar huwelijk met mijn vader is overleden is hij hertrouwd. Hij en zijn vrouw zijn bijna 10 jaar getrouwd geweest. Mijn vader wil echter naast mijn moeder joods worden begraven en dat is ook gebeurd. In het Jodendom is het gebruikelijk dat de grafsteen na een jaar wordt geplaatst Zijn weduwe wil alleen totaal niet overleggen over de tekst en ik ben het niet met het woord “mijn” man eens wat zei op de grafsteen wil laten graferen. Zij zegt echter dat ze mij de tekst puur informatief heeft toegestuurd en deze niet wil aanpassen.
Ik vind het woord mijn ongepast omdat het mijn vaders wens was om naast mijn moeder te worden begraven en niet naast haar en het wordt mijn iets bezittelijk aangeeft wat in deze context niet op zijn plaats is.
Mijn vraag aan u is wie heeft het juridische recht om de tekst op de grasplein te bepalen?

Met vriendelijke groet,

Eva lange

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De rechthebbende van het graf is degene die beslist over de keuze van de grafsteen en de tekst. Anderen hebben daar geen zeggenschap over.

Dat is o.a. ook te lezen in ongeveer de helft van de antwoorden op zo'n 500 eerdere vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

U kunt bij de begraafplaats nagaan wie de rechthebbende van het graf van uw vader is.
Waarschijnlijk bent u het zelf niet, want dan zou u dat weten en papieren moeten hebben, waar dat uit blijkt.

Misschien doet u er goed aan om bij de begraafplaats de grafrechten te vragen, als de tweede echtgenote van uw vader die niet heeft.
Dat geldt ook voor het graf van uw moeder. Waarschijnlijk had uw vader daar de rechten van.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >