Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Auteursrecht op zelf ontworpen graf monument?

22 januari 2017

Vraag nummer: 49181

Rust op een zelf ontworpen grafmonument in opdracht gemaakt een auteursrecht?

Antwoord:

Geachte heer,

Op principe kan op elk ontwerp van een grafmonument een auteursrecht rusten. Dus zeker ook op een zelf ontworpen grafmonument.

Wat dat verder inhoudt precies inhoudt is niet zomaar te zeggen. Volgens de Hoge Raad in het arrest Van Dale/Romme is elke schepping met een eigen en oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt, een auteursrechtelijk beschermd werk. Als iemand anders het werk volgens het ontwerp van een ander uitvoert, heb je ook nog te maken met zogenaamde persoonlijkheidsrechten.

Intellectueel eigendomsrecht - waar het auteursrecht onder valt - is een heel specifiek vakgebied, waar ik inhoudelijk niets van af weet.

Stel dat u een monument met een paarse zuil, een gouden schuine streep en oranje letters hebt ontworpen en uit laten voeren door een steenhouwer, dan mag die steenhouwer niet zomaar voor een ander ook hetzelfde monument met een paarse zuil, een gouden schuine streep en oranje letters vervaardigen. Maar het wil niet zeggen dat een steenhouwer nooit meer een monument met een paarse zuil, een gouden schuine streep en oranje letters mag vervaardigen. Het is de vraag in hoeverre het precies hetzelfde is en wat de consequenties zijn. Waar grenzen liggen, weet ik niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder