Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Andere meisjesnaam op grafsteen


14 januari 2020

Vraag nummer: 59744

Dag,
op mijn moeder's grafsteen willen mijn vader en ik i.p.v. haar meisjesnaam (Mxxxx) haar geboortenaam (Rxxxxxxxxx) zetten. Dit verbiedt de gemeente Twenterand ons, kunnen zij ons dit verbieden ?

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie geen reden waarom de gemeente Twenterand dat de rechthebbende op het graf zou kunnen verbieden.

In de beheersverordening voor de begraafplaatsen is het volgende ten aanzien van grafmonumenten geregeld:
1. Het plaatsen of verwijderen van gedenktekens of andere voorwerpen op graven is alleen toegestaan, wanneer daarvoor een vergunning is verleend door het college.
2. Over de wijze van het aanvragen van een vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekkingen, alsmede het aanbrengen of onderhouden van heesters of beplantingen stelt het college nadere regels vast.
3. Het college kan ontheffing verlenen van de door hem vastgestelde nadere regels.
4. Het college kan de in het eerste lid bedoelde vergunning weigeren indien:
a. niet voldaan is aan de door hem vastgestelde nadere regels;
b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

De tekst of naam op het monument is geen reden of aanleiding om een vergunning te weigeren, volgens de verordening.

De gemeente Twenterand heeft de betreffende 'nadere regels' helaas niet gepubliceerd op overheid.nl of op officielebekendmakingen.nl. Daar is men wel toe verplicht. Maar in dit geval is niet te verwachten dat die nadere regels nog een probleem vormen, gelet op de beperkingen in de verordening.

Ik adviseer u of uw vader - afhankelijk van wie rechthebbende is - nogmaals schriftelijk vergunning aan te vragen voor de naam die u wenst en aan te geven dat als de gemeente die weigert, u een schriftelijk gemotiveerd antwoord wenst te krijgen. Als de gemeente alsnog de door u gewenste naam afwijst, kunt u een formeel bezwaarschrift indienen. Dan wordt de kwestie behandeld door een onafhankelijke adviescommissie. Ik verwacht dat die constateert dat de gemeente juridisch geen basis voor een afwijzing heeft.

Ik heb de namen van uw moeder onleesbaar gemaakt, vanwege uw privacy.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Als u het vervelend of lastig vindt om een dergelijke procedure te voeren, kan ik u daarin bijstaan. Dat is mijn dagelijks werk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Zie voor de wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten sinds 2011: Van wie is de grafsteen?


TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >