Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afmetingen van graven zoals vermeld in grafakte


21 augustus 2018

Vraag nummer: 55887

Geachte heer Van der Putten,
Zowel ik, als mijn ouders, hebben bij de Hervormde Begraafplaats Rotterdam-IJsselmonde een graf voor elk twee personen gereserveerd in juni 1992. Het betreft hier 2 huurgraven voor elk 2 personen. Het betreft hier een bijzondere begraafplaats, welke eigendom is van de Hervormde Gemeente-IJsselmond. Het termijn van 25 jaar begint te tellen vanaf het moment dat de tweede persoon is begraven in het betreffende graf. Inmiddels is in 1 graf mijn vader begraven in oktober 2002. Mijn moeder is nog in leven en de termijn telt dus nu gewoon door totdat zij begraven is en dan nog 25 jaar.
Na aankoop van de betreffende graven heeft mijn vader in 1992/1993 direct de graven aangelegd en ingedeeld in de staat zoals ze zich tot kort bevonden (zijn foto's van) in overleg met het toenmalige bestuur van de begraafplaats. Deze hebben indertijd goedkeuring gegeven aan de afwijkende afmetingen van de betreffende graven, die groter zijn dan de maten zoals vermeld in de grafakte.
Gedurende alle jaren dat de graven er nu liggen (dus nu bijna 25 jaar) hebben wij nooit een mededeling of bericht of aanmaning gekregen dat de afmetingen aangepast zouden moeten worden naar de afmetingen zoals deze vermeld zijn in de grafakte.
Sinds enige tijd is er een nieuw bestuur. Zij eisen dat de afmetingen van de graven aangepast worden naar de afmetingen zoals vermeld in de grafakte, aangezien er in de administratie van de begraafplaats niets terug te vinden is over het feit dat er 25 jaar geleden toestemming is gegeven om de graven aan te leggen in de staat zoals zich tot kort bevonden. Wij hebben laten weten dat wij het hier niet mee eens zijn, maar inmiddels zijn de graven, zonder onze toestemming veranderd en aangepast en gedeeltelijk gesloopt.

Ik ben echter van mening dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het feit dat er in de administratie van de begraafplaats niets is terug te vinden en/of aangetekend is dat er indertijd toestemming is gegeven voor de afmetingen van de graven zoals ze nu zijn. Voor een nalatigheid fout van het toenmalige bestuur hoeven wij toch niet op te draaien?
Daarnaast is er gedurende 25 jaar geen enkele op en/of aanmerking gemaakt over de huidige afmetingen, evenmin over het feit dat deze niet zouden voldoen aan de afmetingen zoals in de grafakte is vermeld. Volgens mij is er nu inmiddels sprake van verjaring c.q. stilzwijgend toezegging c.q. verworven recht c.q. of hoe je dit ook maar mag noemen. Graag zou ik van u vernemen hoe nu verder te handelen. Is het mogelijk te eisen dat de graven terug gebracht worden in de staat waarin ze al 25 jaar hebben bestaan en welke rechten hebben wij?
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Helaas liggen de zaken juridisch niet zo, zoals u het zich voorstelt.

Het is denkbaar dat het bestuur in 1992/1993 heeft ingesteld met van de akte afwijkende maten van de grafbedekking. Maar dan is het niet primair het bestuur dat die afwijking moet vastleggen. Dan is het uw vader die iets afwijkend doet en die er belang bij heeft en er zorg voor moet dragen dat de instemming met de afwijking ergens wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld in een aanvullende grafakte of in een brief van het bestuur. Uw vader of zijn rechtsopvolger is immers degene die op een gegeven moment zal moeten kunnen aantonen dat de afwijking van de maten in de akte rechtmatig is. Als het bestuur geen brief wilde opstellen, had uw vader zelf een brief kunnen sturen waarin hij een mondelinge afspraak bevestigde.

Als het bestuur op dit moment eist dat de grafbedekking moet worden aangepast in de in de grafakte opgenomen maten, staat het bestuur in haar recht. Als uw moeder niet kan aantonen dat zij recht heeft op een afwijkende maatvoering, moet zij de grafbedekking aanpassen.

Dat er inmiddels al 25 jaar een afwijkende grafmaat werd aangehouden, geeft dat op zich geen recht op het handhaven van die afwijkende maat. Men verkrijgt geen rechten door verjaring of door het niet handelen van de andere partij.

U bent inderdaad niet verantwoordelijk voor de administratie van de begraafplaats. Maar u bent wel verantwoordelijk voor het eigen bewijs van een afwijkende grafmaat.

Ik zie geen nalatigheid van het bestuur. Ik zie wel een nalatigheid van uw vader en later van uw moeder om het goed te regelen en schriftelijk vast te leggen dat een afwijkende grafmaat is overeengekomen, als dat het geval is.
Ik zie in uw verhaal geen aanknopingspunt om te kunnen eisen dat het bestuur de graven weer in de oude toestand brengt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >