Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansprakelijk voor verzakken grafsteen/afdekplaat buurgraf?


10 april 2010

Vraag nummer: 7510  (oude nummer: 15635)

Onlangs heeft op ons kerkhof een begrafenis plaats gevonden,waarna de rechthebbende van het buurgraf ons als kerkbestuur aansprakelijk heeft gesteld voor het verzakken van zijn grafsteen. Volgens onze grafdelver is er geen verband tussen beide. Zijn wij aansprakelijk?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan het van een afstand natuurlijk niet beoordelen. Maar degene die klaagt, zal een oorzakelijk verband moeten aantonen. Hij zal met foto's of ander bewijs moeten aantonen dat de verzakking te wijten is aan een begraving in een buurgraf.

Als u een WA-verzekering hebt, kunt u de aansprakelijkstelling doorsturen aan uw verzekeraar.

In het algemeen kan ik er nog het volgende over zeggen.
Het is niet onmogelijk dat een grafsteen verzakt door een begraving in een buurgraf. Op sommige begraafplaatsen neemt men voorzorgsmaatregelen door als men een bepaald graf gaat delven, de monumenten van de buurgraven tijdelijk weg te nemen. Maar als bestuur en als grafdelver weet men van de eigen begraafplaats of dit een risico is of niet. Het heeft te maken met de grondsoort. Soms kan de grond iets gaan schuiven.
Maar als dit fenomeen zich op uw begraafplaats normaal niet voordoet, omdat u een andere betere grondsoort hebt, dan zal het zich nu ook niet voorgedaan hebben.

Dat een grafsteen op een begraafplaats verzakt is op zich een normaal verschijnsel. Bij een begraving komt er immers een kist met een behoorlijke hoeveelheid 'niets' (lucht) in de grond. Als de kist verteert, klinkt de grond in en kan het monument verzakken. De oorzaak van een verzakking zal men meestal primair beneden in het 'eigen' graf moeten zoeken. Niet bij een buurgraf. Aarde zakt in de regel vooral naar beneden.

Voor verzakking van een monument is de houder van een begraafplaats niet aansprakelijk. Als de houder dit zou moeten voorkomen, zou dat alleen kunnen als men een rechthebbende zou verbieden om in het graf te begraven. Dat kan nooit de bedoeling zijn; een graf is er immers juist om in te kunnen begraven.
Verzakkingen zijn het risico van de rechthebbende. Als hij verzakking zo veel mogelijk wil uitsluiten, moet hij met een steenhouwer overleggen hoe hij dat kan voorkomen; door een andere of betere fundering bijvoorbeeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >