Verwijderingsbijdrage grafkelder


9 augustus 2008

Vraag nummer: 5617  (oude nummer: 11144)

Onze moeder is in juni 2008 begraven in een grafkelder,dit was een bestaand graf van mijn vader die in 1992 in begraven,nu vraagt men van de kerkelijke begraafplaats nu een verwijderingsbijdrage van 1861 euro plus de delvingskosten van 624 euro .Om over 20 jaar het graf te ruimen.De kosten zijn zo hoog ivm Crematiekosten van de overgebleven resten enz Mag dit? we vinden dit een enorm bedrag.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze vraag is al vaker behandeld. Zie de vergelijkbare vragen in de sub-rubriek Begraven > Graf ruimen. O.a. vraag 10897 "Ruimingskosten voor een graf betalen (bij kerkelijke begraafplaats)?", vraag 8854 en andere vragen.

Er zijn soms wel kerkelijke begraafplaatsen die in hun reglement hebben staan dat bij het einde van het grafrecht nog een bedrag verschuldigd is voor de ruiming van het graf. Een rechthebbende is dit bedrag alleen verschuldigd als deze regel al bestond op het moment van het vestigen van het grafrecht (dus niet achteraf ingevoerd) en het reglement en de consequenties tijdig, vóór het sluiten van het grafrecht, aan hem zijn medegedeeld. Of wanneer het in de akte van uitgifte van het graf staat. Zie de vragen over reglementen en algemene voorwaarden in de sub-rubriek 'Verordening / reglement'.
In uw geval moet de verplichting al in 1992 hebben bestaan, anders kan de begraafplaats hoog of laag springen, maar heeft ze er geen recht op.

Een ander punt is dat de begraafplaats blijkbaar kosten voor de crematie van de overgebleven resten rekent. Hier moet ik een duidelijk "Ho, stop!" roepen. Dat kan zomaar niet!
Men mag als begraafplaats de overgebleven resten na ruiming van een graf uitsluitend cremeren als de overledene of de rechthebbende van het graf daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven! Dat kan en mag een begraafplaatshouder nooit zelf beslissen. Dit punt is vaak in de Tweede Kamer besproken: wie zich laat begraven moet er zeker van zijn dat de resten altijd begraven blijven; als het niet in het oorspronkelijke graf is, dan wel in een verzamelgraf of knekelput. Er zijn mensen die principieel moeite hebben met cremeren en daarom voor begraven kiezen (en andersom natuurlijk ook). Dan kan en mag het niet zo zijn dat de begraafplaats eenzijdig beslist om resten te cremeren. Dat is absoluut verboden!

En ja, ik vind deze kosten ook buiten proporties. Het is niet zo gek dat een begraafplaatshouder de kosten van het verwijderen van een grafkelder ook in rekening wil brengen, maar dat moet men doen op het moment dat men toestemming geeft voor plaatsing. Maar dit bedrag is ongekend hoog, daar plaats je een nieuwe kelder voor. En je hoeft de oude kelder niet per se te verwijderen. Je kunt hem ook gebruiken voor nieuwe grafuitgiften. Sommige mensen stellen dat juist extra op prijs en willen er extra voor betalen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.