Vergunning ruimen?


8 april 2015

Vraag nummer: 42078

Als men graven wil ruimen die reeds langer over de grafrust termijn heen zijn en waarvan de rechthebbenden afstand hebben gedaan, toch een vergunning van B & W hebben om dit te mogen doen ?

(beheerder kerkelijke begraafplaats)

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Graven waarvan afstand is gedaan kan men altijd direct ruimen. Er is geen vergunning of besluit van B&W of de gemeente nodig. Dat is nooit nodig voor een ruiming.

Men mag een graf alleen ruimen als de laatst begraven persoon langer dan 10 jaar geleden overleden en begraven is. En wanneer de termijn van uitgifte of verlengde huur/gebruiksrecht verlopen is, dan wel afstand is gedaan van het graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: mag men naakt worden gecremeerd of begraven?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.