Traceren nabestaanden


19 maart 2007

Vraag nummer: 4707  (oude nummer: 9052)

Als er bij graven waarvan de rechten zijn verlopen geen nabestaanden bekend zijn en we plaatsen bordjes bij zo'n graf met het verzoek dat men zich meldt, hoelang moeten we die dan laten staan voordat we daadwerkelijk over kunnen gaan tot het ruimen van zo'n graf als er geen reactie op komt?

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op uw vraag vindt u in de beheersverordening of in het beheersreglement van de betreffende begraafplaats.

Als er in de beheersverordening of in het beheersreglement een voorschrift staat, dat men het ruimen tevoren moet melden aan de (voormalige) rechthebbende, tja, dan moet dat. Zowel per brief als door middel van een bordje dat er een jaar moet staan; dat is althans de meest gangbare regeling op dat gebied.
Idem, als de grafmonumenten nog niet verwijderd zijn en de verordening daar een vergelijkbare regeling voor kent, met brieven en bordjes.

Als dat niet in de verordening of het reglement staat, en de rechten verlopen zijn nadat de rechthebbenden in staat zijn gesteld om het recht te verlengen, maar zij er voor kozen om niet te verlengen, dan is er geen enkele reden om bordjes bij die graven te plaatsen.
Als de rechten niet verlengd zijn, omdat ten tijde van het aanbieden van de verlenging geen rechthebbende meer bekend was of diens adres niet bekend was, dan ligt het ietsje anders. Dan hadden er op dat moment, als men geen nabestaanden kende, bordjes geplaatst moeten worden. En niet - vaak vele jaren - later bij de ruiming. Moet het nu dan alsnog? Nee, daar is geen wettelijke verplichting toe. En op een bepaald moment mag ook wel ergens een streep worden getrokken.

Samenvattend: het moet als het in de verordening staat. En als het er in staat, staat er gewoonlijk ook een termijn bij genoemd.

Zie ook andere vragen over de bordjes en termijnen in de sub-rubrieken 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats' en 'Verordening / reglement'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.