Samengevoegde stoffelijke resten cremeren


10 augustus 2017

Vraag nummer: 51604

geachte heer Van der Putten,

in het verleden de stoffelijke resten van twee personen geschud [samengevoegd] op 1 laag in een graf.
Nu is de wens om deze te laten opgraven en cremeren. Bij mijn weten is alleen de toestemming van de rechthebbende nodig, aangezien het in de zin van de WLB een geruimd graf is. Of is er toch toestemming van de burgemeester en/of de officier van Justitie nodig.
bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is een lastige vraag. Want de geschudde resten in het graf zijn eigenlijk geruimde resten waar de rechthebbende van een graf geen zeggenschap meer over heeft. En waar hij eigenlijk niet van kan vragen om ze op te graven en te cremeren. De houder van een begraafplaats heeft de de zeggenschap over geruimde stoffelijke resten.

Ik zie het zo, dat de houder van de begraafplaats kan besluiten om geruimde resten een andere bestemming te geven. Dan bedoel ik: ze op een andere plek op zijn begraafplaats begraven of ze alsnog cremeren. Vergunning van de burgemeester of toestemming van de officier van justitie zijn niet aan de orde, want de resten zijn formeel geen lijken in de zin van de Wlb meer.
Voor het cremeren van geruimde stoffelijke resten is evenwel wel toestemming nodig van de persoon die verantwoordelijk was voor de begrafenis of de persoon die redelijkerwijs in diens plaats is getreden. Deze toestemming kan niet worden verkregen voor stoffelijke resten die 'normaal' geruimd zijn en in een knekelput zijn geborgen omdat dan niet meer te achterhalen is wiens resten het zijn en wie de opdrachtgever of diens plaatsvervanger was en is. Bij resten onder de bodem van een geschud graf is het eenvoudig, want daar is de rechthebbende van het graf de persoon die redelijkerwijs in de plaats is getreden van de opdrachtgever van de begrafenis.

De houder van de begraafplaats kan weigeren om de geschudde resten te laten cremeren; de rechthebbende van het graf heeft geen zeggenschap meer en kan niets afdwingen. Maar aan de andere kant: waarom zou men een rechthebbende niet ter wille zijn?

Mijn conclusie is dat de houder van de begraafplaats de stoffelijke resten kan opgraven en laten cremeren, zonder dat een vergunning van de burgemeester nodig is. In principe is artikel 31, lid 2 en lid 3, Wlb van toepassing.
Er is toestemming nodig van de rechthebbende. Om twee redenen: vanuit zijn positie als rechthebbende om in het graf te kunnen graven en 'er langs' te kunnen om de bodem van het graf te bereiken, en op basis van zijn positie als persoon die redelijkerwijs in de plaats is getreden van de opdrachtgever van de begrafenis, om geruimde resten te kunnen cremeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >