Ruiming uit galerijgraf (cremeren?)


20 november 2017

Vraag nummer: 52795

Beste heer van der Putten,
Sinds kort hebben we een galerijgraf op de begraafplaats. Hierin worden overledenen in kist geplaatst, achter een gesloten afdekplaat. Wanneer de indien de rechthebbende aangeeft niet meer te verlengen, dan zou het geruimd moeten worden. Mijn vraag als beheerder is dan waar moet ik rekening mee houden. De kist zal niet zijn vergaan, evenals beenderen. Is dan crematie verplicht? Onze begraafplaats heeft geen knekelhof.

Alvast dank voor uw bericht

Jacques RG Janssen
Beheerder begraafplaats

Antwoord:

Geachte heer,

Als een galerijgraf wordt geruimd, mogen de restanten van de kist worden weggegooid, maar de beenderen elders op de begraafplaats worden geborgen. Dat kan in een knekelput of in een verzamelgraf, dat ook onder beplanting of een haag of onder een pad mag liggen. dat klinkt misschien tegenwoordig wat oneerbieding maar was in vroeger tijden niet ongewoon.

Uw opmerking over de crematie van de stoffelijke resten doet mij schrikken. Dat is absoluut verboden! Althans, zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende van de grafruimte of de persoon die voor de begrafenis heeft gezorgd.
Dit is een van de zaken die het meest uitvoerig en het vaakst besproken zijn bij de totstandkoming van de huidige wetgeving in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw. De Tweede Kamer wilde de garantie dat mensen die bewust kozen voor begraven, niet later alsnog 'zomaar' gecremeerd konden worden. De regering heeft dat toegezegd. En in de wet neergelegd.

Artikel 31, derde lid, van de Wet op de lijkbezorging luidt:
"3. De overblijfselen der lijken worden op een begraafplaats ter aarde besteld of, met overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 29, derde lid, in een crematorium gecremeerd."
Artikel 29, derde lid, Wlb:
"3. Een opgegraven lijk mag worden gecremeerd, wanneer het verzoek daartoe gedaan wordt door de in artikel 18 bedoelde persoon. (... n.v.t.)."
Artikel 18, eerste lid, Wlb:
"1. In de lijkbezorging wordt voorzien door degene, die het in artikel 11 bedoelde verlof aanvraagt, dan wel door degene, die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. (... n.v.t.)."
Het in artikel 11 bedoelde verlof is het verlof tot begraven van de gemeente. Wie dat heeft, mag de begrafenis regelen en dus ook later beslissen of de stoffelijke resten na ruiming van het graf wel of niet door de houder van de begraafplaats gecremeerd mogen worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.