Ruiming of opgraving? (kan houder begraafplaats resten uit graf collectief cremeren)?


17 april 2015

Vraag nummer: 42148

Mag de houder van een begraafplaats na ruiming van een particulier graf (rechthebbende verlengt niet), de resten uit dat graf (van meer dan één overledene, langer dan 30 jaar begraven) collectief aanbieden bij een crematorium, ter crematie? Of de resten ooit al geschud zijn, weet ik niet.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De houder van een begraafplaats mag na de ruiming van een graf de stoffelijke resten uit dat graf laten cremeren, mits de rechthebbende of opdrachtgever van de begrafenis(sen) daar toestemming voor heeft gegeven.
Of inhoud van het graf ooit geschud is of niet, is niet relevant.
Wat wel relevant is, is de toestemming van de rechthebbende of opdrachtgever. Dat is een heel heikel punt geweest bij de wetswijziging van 1991 waardoor dit mogelijk werd. Die toestemming moet er beslist zijn.

Maar waarom zou de houder van een begraafplaats stoffelijke resten willen laten cremeren? Dat komt in de praktijk bijna nooit voor. Waarom zou hij die administratieve rompslomp van toestemmingen op zijn nek willen halen en kosten voor cremeren willen maken? Alleen bij een grootschalige ruiming, waarbij de houder weinig ruimte op het terrein heeft om stoffelijke resten te bergen, kan het een optie zijn. Maar dan kunnen de stoffelijke resten ook naar een andere begraafplaats worden gebracht.

Soms vragen nabestaanden wel eens aan de houder van een begraafplaats of hij stoffelijke resten na beëindiging van het grafrecht bij wijze van ruiming kan opgraven en laten cremeren. Omdat dat goedkoper is dan een formele opgraving en (de dan wettelijk verplichte) individuele crematie van opgegraven overledenen.

Ik denk dat een beheerder daar niet aan moet beginnen. Bij gemeenten is het vaak zo dat leges worden geheven voor de opgraving van een overledene; als de beheerder een opgraving behandelt als een ruiming, benadeelt hij zijn eigen werkgever. Dat zijn kwesties die soms plotseling op kunnen duiken in arbeidsrechtelijke geschillen. Dan spelen opeens interpretaties als plichtsverzuim en benadeling van de gemeente. Daar moet een beheerder niet aan beginnen, alleen omdat hij sympathie heeft voor de wens van nabestaanden om de kosten laag te houden. Hij zet zijn baan en reputatie op het spel. Vanuit mijn ervaring als voormalig hoofd van dienst van een gemeente en enkele ambtenarenzaken die ik als rechter-plaatsvervanger behandelde, kan ik mensen alleen maar op het hart drukken geen oneigenlijke dingen te doen. Het kan echt flink fout uitpakken.

Trouwens, niemand heeft er iets aan als de beheerder wel mee werkt. Want hij mag de as na de crematie, die het crematorium aan hem ter beschikking stelt, niet aan de nabestaanden afgeven. Als de begraafplaatshouder cremeert, als een verlengde vorm van ruiming, mag hij de as alleen in een door hem beheerde locatie plaatsen of verstrooien. Dat zal niet het oogmerk van de nabestaanden zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over opgraven en herbegraven of cremeren:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >