Kosten van grafruimen Akerstraat


26 oktober 2012

Vraag nummer: 32442

Heerlen. Hier zijn 3 familie leden begraven.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn voor zover wij weten meerdere begraafplaatsen aan de Akerstraat in Heerlen, een gemeentelijke, een katholieke en een Joodse. Wij weten niet welke u bedoelt.

In uw vraag geeft u ook niet aan of de houder van de begraafplaats het graf wil ruimen, dan wel de familie het graf wil ruimen. Dit maakt een belangrijk verschil.

Gewoonlijk is het ruimen van een graf een beslissing van de houder van de begraafplaats, waar geen kosten aan verbonden zijn. Soms kan men als rechthebbende op een graf dat graf laten ruimen, als men dat zelf wenst, maar dat komt zelden voor. Zo ja, dan kan de administratie van de betreffende begraafplaats u over de kosten informeren.
Het is logisch dat er kosten aan verbonden zijn als u zelf het graf wilt ruimen. Niet, als de houder van de begraafplaats u kosten in rekening wil brengen als hij het graf wil ruimen.

In het geval de houder u kosten in rekening brengt, is de kans groot dat dit onjuist is. Men mag alleen kosten voor ruiming in rekening brengen, als dit bekend en afgesproken was op het moment dat het graf werd uitgegeven.

Zie vraag 'Graf opzeggen / kosten ruimen grafmonument' in de lijst van Meest gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals over de nieuwe wettelijke regeling voor grafmonumenten sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.