Is dit grafruiming of opgraving? Met vergunning of niet?


29 maart 2016

Vraag nummer: 45685

Geachte heer van der Putten,

Ik zit even met een vraag i.v.m. herbegraven en bijzetten, waar ik in juridisch opzicht niet goed uitkom, daarom wend ik mij tot u als expert op dit gebied.

In verband met de voorgenomen sluiting van een van onze begraafplaatsen vinden nu al regelmatig herbegravingen plaats naar andere gemeentelijke begraafplaatsen. Veelal wordt dan herbegraven in een nieuw particuliergraf (2-diep) op een gemeentelijke begraafplaats. We hebben nu het verzoek om de stoffelijke resten van twee overledenen uit een graf op de te sluiten begraafplaats in twee beenderenkistjes onder de tweede laag van dit nieuwe graf (2 diep) op een andere gemeentelijke begraafplaats bij te zetten. Voordeel voor de rechthebbende is dan dat er In het nieuwe graf dan vervolgens nog ruimte over is voor het doen van twee nieuwe bijzettingen.
De vraag is dan even of hier sprake is van een grafruiming (waarbij de geruimde resten naar een andere begraafplaats worden overgebracht) of een opgraving.
Ik denk zelf dat bij een opgraving de resten per overledene altijd weer op een aparte graflaag moeten worden bijgezet, anders is er mijns inziens sprake van een grafruiming.

Indien het een grafruiming betreft dan hoeft volgens mij de burgemeester geen vergunning te verlenen maar in het geval het een opgraving is dan is deze vergunning uiteraard wel nodig.

Zou u mij uitsluitsel kunnen geven of in dit geval sprake is van een grafruiming of een opgraving...

Met vriendelijke groet,

YY
gemeente X

Antwoord:

Geachte heer,

Het is allebei: een opgraving, gevolgd door een grafruiming (op verzoek).

Ik zie dit vanwege de eerste stap duidelijk als een opgraving, waar vergunning van de burgemeester voor nodig is.

Een opgraving gebeurt op verzoek van een rechthebbende of belanghebbende, waarna een herbegraving volgt in een door de rechthebbende of belanghebbende aangewezen graf. Bij een ruiming beslist de houder van de begraafplaats wanneer het hem uitkomt tot het vrij maken van een graf, waarbij het er niet toe doet waar de stoffelijke resten blijven.
Voor de eerste situatie is vergunning nodig; voor de 2e situatie niet.

In het door u beschreven geval is het zo dat twee stappen elkaar snel opvolgen, namelijk dat 1) dat iemand wordt opgegraven en herbegraven en 2) vervolgens direct het betreffende graf geschud wordt en de stoffelijke resten dieper in het graf worden geplaatst op een laag die niet meetelt als volwaardige begraaflaag. Dat elkaar snel opvolgen van handelingen vertroebelt misschien het beeld, maar het gaat in eerste instantie om een herbegraving op een door nabestaanden gewenst moment op een door die nabestaanden gewenste locatie; een situatie die duidelijk vergunning behoeft. Dat het in 2-voud gebeurt, verandert er niets aan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >