Is dit graf schennis?


12 september 2017

Vraag nummer: 51963

Stiefmoeder ruimt graf van mijn biologische moeder.
Dit omdat mijn vader overleden was en zij er weer boven begraven wilde worden als ze stierf. Ik heb heel veel steun aan dat graf gehad als kleine jongen en was het onder zwaar protest mee eens, ik had geen keuze.
Nu was de relatie met de stiefmoeder zeer slecht en deed ze alles om ons te kleineren.
Nu is ze zelf overleden en wil ze daar toch maar niet begraven worden.
Dus ze heeft het graf met opzet geruimd omdat ze weet dat dit mij raakt.
Ik heb hier best veel emotionele problemen mee, ook om het feit dat ze familie eigendommen van vader via een codicil aan haar familie toe wijst.
Maar de meeste problemen ondervind ik door de grafschennis die ze gepleegd heeft.
Kan ik haar postuum nog aanklagen om mijn gevoel rust te geven
Want dit mag en kan toch eigenlijk niet?
Verder ben ik in het geheel niet uit op verrijking via haar maar wil wel hebben dat het geregeld wordt zoals het hoort.
Haar hele familie hangt als aas gieren in de lucht om het geld te plukken wat ze hun heeft nagelaten.
Ik heb hier geen moeite mee omdat ik zelf zeer ruim bedeeld ben maar wel met de manier waarop dit gebeurd.
Kunnen jullie advies geven hoe ik dat aan moet pakken?

Antwoord:

Geachte heer,

Op deze vraag is geen goed antwoord mogelijk zonder een aantal feiten en relevante details te kennen. Namelijk:
- wanneer het ruimen van het graf van uw moeder zich heeft afgespeeld,
- waar, op welke begraafplaats (dan kan ik namelijk regels nakijken) en
- hoe het graf geruimd is: zijn de stoffelijke resten van uw moeder dieper in hetzelfde graf begraven of naar een ander graf of een knekelput overgebracht?
- In welk jaar is uw moeder overleden?
- Is de naam van uw moeder nog op het grafmonument blijven staan na het overlijden van uw vader?
- Had uw vader een testament of codicil? Stond daar iets in over het graf?
- Had uw vader een testament of codicil? Stond daar iets in over een of haar graf?
Voor de duidelijkheid ook: wanneer is uw vader overleden en wanneer uw stiefmoeder?
Is uw vader bij uw moeder begraven?

Deels overlappen mijn vragen elkaar, maar deze feiten moeten helemaal helder zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.