Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ik wil het graf van mijn ouders NIET ruimen


17 mei 2023

Vraag nummer: 66703

Wat moet ik doen om te voorkomen dat het graf van mijn ouders geruimd wordt

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als u wilt voorkomen dat het graf van uw ouders geruimd wordt, heb u de volgende opties.

1. U kunt de grafrechten voortdurend verlengen. De wet garandeert dat particuliere graven altijd verlengd kunnen worden.

2. Als u wilt dat ook na uw eigen overlijden de grafrechten altijd verlengd worden, kunt u de hulp inroepen van derden die de grafrechten telkens verlengen.
Dat kan echter complicaties geven. Als u derden zoals familie of vrienden geld geeft of bijvoorbeeld een legaat geeft om de grafrechten te verlengen, zijn die derden misschien schenkingsrecht of erfbelasting verschuldigd. Bovendien moeten die derden dat geld optellen bij hun eigen spaargeld in box 3 van de Inkomstenbelasting, waardoor er misschien elk jaar belasting over betaald moet worden. De vermogensrendementsheffing kan tot ongeveer 1,58 % per jaar oplopen. Dat percentage lijkt niet hoog, maar bijvoorbeeld 50 jaar lang 1,58% is heel erg veel. Na ongeveer 63 jaar is het geld helemaal op.
Tot slot kan het zijn dat als die persoon gehuwd is en gaat scheiden, dat ook dit geld met de ex-echtgenoot gedeeld moet worden. En dat als betrokkene komt te overlijden, het geld verdeeld moet worden over de erfgenamen. Als er veel verdeeld moet worden, moet er misschien ook erfbelasting over betaald worden. Kortom, het is niet zo makkelijk om geld na te laten om een graf of een nis voor een urn in een columbarium in stand te laten houden.
Een oplossing voor al deze fiscale problemen is om geld met het doel een graf in stand te houden, in handen te geven van een gespecialiseerde stichting zoals de stichting Grafzorg Nederland. Dan is namelijk geen schenkingsrecht of erfbelasting aan de orde, nu en in de toekomst niet. Het is dan gewoon de betaling van een zakelijke overeenkomst om het graf in stand te houden. Er is zelfs geen BTW verschuldigd. U bent dan ook een stuk goedkoper uit dan wanneer u berekent wat u bijvoorbeeld een achterkleinkind zou moeten nalaten om hem of haar in staat te stellen het graf te behouden.

3. Een ander probleem met de instandhouding van een graf is dat een graf altijd een rechthebbende moet hebben.
Ik weet niet of het graf van uw ouders een graf voor een bepaalde tijd is (bijvoorbeeld 20 of 30 jaar), of voor onbepaalde tijd (in principe 'eeuwig'). Maar in beide gevallen moet het graf op naam staan van een levende persoon of een rechtspersoon, zoals een stichting, die de verantwoordelijkheid wil dragen.
Als u leeft kunt u zelf de rechthebbende zijn, maar u moet iets regelen voor na uw overlijden.

4. Er zijn nog varianten, zoals uw ouders opgraven en herbegraven op een begraafplaats waar men graven voor onbepaalde tijd uitgeeft. Dan hebt u nog wel het punt dat u nog steeds een rechthebbende moet regelen. Bovendien moet er een regeling getroffen worden voor het kunnen repareren van schade aan het grafmonument, anders kunnen de grafrechten vervallen.
Een andere optie is om uw ouders op te laten graven en te laten cremeren. De eenvoudigste oplossing is vervolgens het laten verstrooien van de as.
Maar ik verwacht dat deze varianten niet aansluiten bij uw wens om het graf van uw ouders niet te laten ruimen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIPTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >