Hergebruik graven na 10 jaar grafrust wettelijk recht maar niet altijd mogelijk?


9 oktober 2011

Vraag nummer: 26358

Gemeente Dongeradeel(Frl) verplicht mensen min of meer om bij overlijden van één van beide partners, 2 graven aan te kopen, anders kan men niet t.z.t. naast elkaar begraven worden. Naar mijn mening staat er in de Wet op de lijkbezorging toch, dat na 10 jaar wett. grafrust, hetzelfde graf eventueel opnieuw gebruikt mag worden?
Kan een gemeente deze afwijkende regel handhaven? Waarom niet dieper begraven zodat men aan 1 plaats genoeg heeft?
Vr.groet,
W.Bosch

Antwoord:

Geachte heer,

Het is wettelijk mogelijk om een graf na 10 jaar te ruimen en te schudden. Maar de begraafplaatshouder beslist (en regelt dat in de beheersverordening of het beheersreglement), of dat ook op zijn begraafplaats mogelijk is. Hij kan ook regelen dat het niet mogelijk is.

Je kunt overigens niet spreken van 'een afwijkende regel'. De normale gang van zaken is dat een graf niet geschud kan worden. In de Wet op de lijkbezorging staat in het tweede lid van artikel 31: 'Het ruimen geschiedt niet dan op last van de houder van de begraafplaats' ofwel de houder van de begraafplaats beslist of en wanneer hij ruimt. Het wel mogen schudden op verzoek van de rechthebbende is een 'extraatje' van de begraafplaats en juist afwijkend.

Waarschijnlijk geeft de gemeente Dongeradeel graven niet 2 diep voor begraven boven elkaar uit omdat dat vanwege de grondwaterstand niet mogelijk is.

Overigens zijn nabestaanden in Dongeradeel niet duurder uit dan elders. Ik heb even in de tarieventabel van de gemeente gekeken. Een particulier graf voor 20 jaar kost EUR 812,50. Dus voor een echtpaar kosten 2 graven EUR 1.625,-. Het onderhoud van het grafmonument kost voor 20 jaar EUR 1.579,-. Dat is dus samen EUR 3.204,-. Dat is ietsje goedkoper dan het landelijke gemiddelde, dat ik zojuist in de vorige vraag Kosten recht van begraven (Ter Navolging op Scheveningen) noemde.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >