Herbegraven van overblijfselen lijken 2 (Woerden / Alphen aan den Rijn)


27 oktober 2010

Vraag nummer: 7723  (oude nummer: 16130)

Beste Hr Mr. W.G.H.M van der Putten,

Wellicht kan ik de vraag anders stellen.
Is het legaal dat een gemeente geen onderscheid maakt tussen het herbegraven van lijken en het herbegraven van overblijfselen van lijken.
De gemeente in Woerden spreekt in haar heffings verordening alleen maar over lijken. De gemeente Alphen aan de Rijn bijvoorbeeld is erg specifiek en maakt weldegelijk onderscheid.

Vriendelijk Groet

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Of een gemeente een onderscheid maakt tussen het herbegraven van lijken en het herbegraven van overblijfselen van lijken is een kwestie van wetgevingstechniek. Namelijk welke definities men gebruikt, zowel in de beheersverordening als in de heffingsverordening. Dat heeft niets te maken met legaal of illegaal.
Alleen als een gemeente bijvoorbeeld zou regelen dat men iemand mag opgraven en herbegraven zonder vergunning, kun je dat opgraven een illegale activiteit noemen. Maar dan is de handeling - dus het opgraven - illegaal, het regelen ervan is dat niet.

Sommige gemeenten regelen zaken erg specifiek en maken onderscheid, andere niet. Er bestaat geen verplichting voor een gemeente om iets op een bepaalde manier te regelen.

Ik heb zojuist uit nieuwsgierigheid even gekeken naar de heffingsverordening van Woerden en ook naar de Verordening begrafenisrechten van de gemeente Alphen aan den Rijn, die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. In tarieventabel behorend bij de verordening van Alphen wordt gesproken over 'overblijfselen van overledenen', maar dat is ook geen juridisch goede term. Men moet spreken van 'overblijfselen van lijken'. Een overblijfsel van een overledene is een lijk, dus identiek aan de formulering van Woerden. Het gaat nu juist om een later stadium, om een overblijfsel van een overblijfsel. Bovendien zie ik al direct enkele andere onvolkomenheden: men gebruikt de definitie van een particulier graf niet in de hoofdstukken 1 en 2 van de tarieventabel bij de verordening, is een keldergraf niet gedefinieerd als een particulier graf etc. Het is gewoon erg lastig om een verordening en vooral een tarievenlijst helemaal piekfijn te redigeren. Ik ken bijna geen enkele verordening en tarieventabel lijkbezorgingsrechten die perfect is geformuleerd. Woerden en Alphen aan den Rijn zijn geen uitzonderingen.

Als iemand van mening is dat iets niet goed is geregeld, kan hij naar de rechter stappen. Zo werkt het recht in Nederland.
Nadeel is alleen dat de rechtspraak soms nog wel eens wat grillig is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >