Graf ruimen voor einde termijn


28 oktober 2017

Vraag nummer: 52527

De oma van mijn vrouw is in 1987 overleden en de grafrechten zijn betaald tot 2037. Deze zomer is haar laatste tante overleden. Mijn vrouw is nu contactpersoon. Zij heeft alle neefs en nichten gevraagd wie er voor oma's graf zorgt maar niemand is daartoe bereid. Mijn vrouw zorgt al voor de graven van haar ouders en denkt er aan om oma's graf te laten ruimen. Kan zij dit laten doen?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan niet. Een rechthebbende of andere nabestaanden kunnen een graf niet laten ruimen (maar er zijn bij enkele begraafplaatsen uitzonderingen).

Een rechthebbende op een graf - dat is de persoon op wiens naam het graf staat - kan wel afstand doen van een graf. Dan kan de houder van de begraafplaats besluiten om het graf wel of niet te ruimen en zo ja, op welke termijn. Het ruimen is echter een bevoegdheid van de houder van de begraafplaats, niet van de familie. De begraafplaatshouder kan besluiten om een graf nog niet te ruimen, omdat dat geen mooi beeld van een bepaald grafvak geeft.

Daarnaast is het zo dat het ruimen van een graf in twee stappen gaat. De eerste stap is het verwijderen van het grafmonument. De tweede stap is het verwijderen van de inhoud van het graf. Die tweede stap wordt in 99,99% van de gevallen pas gezet als die locatie door een nieuwe familie wordt gekozen voor een nieuw graf. Dat gebeurt meestal enkele dagen voor de begrafenis. Dan gaat het vervolgens zo dat in de ochtend van de begrafenis of de dag daaraan voorafgaand de botten van de eerder begraven personen worden verwijderd om plaats te maken voor een nieuwe kist.

Wanneer een graf dus echt geruimd gaat worden, is onbekend. Want het valt niet te voorspellen wanneer die plek door een andere familie wordt gekozen.

Vergelijk de vele vragen in de subrubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.