Gedeelde grafrechten; deel graf ruimen? 2


18 juli 2016

Vraag nummer: 46836

Geachte heer/mevrouw,

Mijn hartelijke dank voor de snelle beantwoording van vraag 46835 en de wijze van omgang met mijn privacy. Ook nu weer gaarne toepassen.

Stel dat één grafgedeelte van 'de tegenpartij' (gerechtigde graf Xxx2)wordt geschud en het andere graf vanuit de door mij beheerd recht (Xxx1) intact blijft; hoe om te gaan met de gezamenlijke marmeren plaat en grafsteen? Er is immers geen sprake meer van een gezamenlijk graf van mijn grootouders daar het grafgedeelte van mijn grootmoeder wordt geschud.

Met een vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Jawel, het graf blijft wel het gezamenlijke graf van uw grootouders.

Het schudden van een graf houdt in dat het graf wordt geopend en dat de botten die in het graf liggen, zo diep in hetzelfde graf worden herbegraven, dat er plaats ontstaat voor nieuwe kisten boven in het graf.
Maar dat betekent dat de stoffelijke resten dus gewoon in hetzelfde graf blijven, alleen dieper.
Daar hoeft de grafsteen niet voor te worden aangepast. Die kan dezelfde namen blijven bevatten.

Het schudden van aan graf gebeurt pas op het moment dat iemand nieuw in het graf begraven moet worden. Niet op een willekeurig moment een paar jaar tevoren. Dat heeft geen zin en dan heeft men ook te maken met dubbele kosten.

Of nu in het linker of in het rechter graf wordt begraven, in beide gevallen zal de hele liggende grafsteen verwijderd moeten worden. De kosten dienen mijns inziens te drukken op de persoon die opdracht geeft voor de begrafenis. Hij of zij moet ook zorgen dat alles weer netjes in orde komt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens kijkersvragen zoals over de wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten sinds 2011:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >