Gedeelde grafrechten; deel graf ruimen? 1


18 juli 2016

Vraag nummer: 46835

Geachte heer/mevrouw,

Indien twee graven tot één gezamenlijk graf (met één grafsteen en één marmeren plaat) is verworden en twee familieleden afzonderlijk beschikken over gedeeltelijk grafrecht (Xxx1 en Xxx2); wat te doen indien één familielid haar/zijn gedeelte van het graf wil laten wil ruimen? Daarbij nog aanspraak wil maken op grafrechten van het andere familielid.

Bij het ruimen van één grafgedeelte zal er schade ontstaan aan het gezamenlijk graf en daarbij zal (wat nog belangrijker is) het gezamenlijk graf haar ‘karakter’ (verbondenheid tussen de grootouders) verliezen.

Daarbij zijn er ook nog de nodige kosten (van minder belang overigens); wat (juridisch) te doen in deze lastige familiaire kwestie.
Het graf is voor onbepaalde tijd en voor het eerst gebruikt in 1944 en voor het laatst in 2004.
Het betreft de begraafplaats aan de Yyyyy te Zzzzzzzzz.

Hartelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb uw naam en die van de begraafplaats om redenen van privacy verwijderd, zoals u verzocht hebt. Doordat u - heel handig - de naam en locatie van de begraafplaats genoemd hebt, heb ik even de regeling die van toepassing is kunnen nakijken.

Het betreft een begraafplaats van de gemeente Oxxxxx. Van toepassing is de tien jaar oude verordening op het beheer van de begraafplaats. Deze verordening geeft de rechthebbende op een graf geen recht om een graf te laten ruimen. Alleen om het te laten schudden voor een nieuwe begraving.
Dat betekent dat het familielid dat van het graf af wil, afstand kan doen van het grafrecht of het grafrecht over kan laten schrijven op een andere persoon. Maar dat familielid kan niet eisen dat het graf wordt geruimd. Dan kan er dus ook geen schade ontstaan aan het graf of aan het monument.

De persoon die de andere helft van het graf in bezit heeft, kan de gemeente laten weten dat hij of zij de grafrechten over wil nemen, als het andere familielid afstand wil doen van de andere helft. Ook kan de gemeente bij voorbaat aansprakelijk worden gesteld voor schade, voor het geval de gemeente toch gehoor zou willen geven aan de wens van het andere familielid om het graf te ruimen. Soms letten gemeenten niet goed op, op wat ze in de verordening hebben staan en doen toch dingen die mensen vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de aankoop en behoud van een graf voor eeuwig

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >