Familie wil helpen bij ruimen graf


19 januari 2009

Vraag nummer: 6095  (oude nummer: 12163)

Goede middag,

waarom mag mijn zusje en ik niet helpen bij het ruimen van mijn vaders algemene graf, hij licht helemaal onder dus is dat niet zo moeilijk. Nu word hij met een graafmachine bijeen ge- schraapt Gebeld met de begraafplaats, die mevrouw viel bijna van haar stoel, hoe ik op dat idee kwam, wel mijn moeder wil niet dat hij word herbegraven, dus word het de knekelput.
Dat vinden we vreselijk, we hadden graag in een doos gelegd,
en dan een eerbiedeger iets gevonden.

XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Iedere begraafplaats hanteert de regel dat men niemand aanwezig wil hebben bij het ruimen van graven en bij opgravingen, behalve de mensen die de werkzaamheden uitvoeren.
Als men vakken ruimt, ruimt men vele graven en houdt men niet bij wiens graf geruimd wordt. Alleen als tevoren is afgesproken dat iemand moet worden herbegraven worden graven gemarkeerd. Als men telkens familie bij de ruimingen zou moeten betrekken, kost alles veel extra tijd en kan er niet efficient gewerkt worden.
Maar ook is het zo dat het voor familie vaak een erg emotionale zaak kan zijn en de grafdelvers zijn geen psychologen of rouwtherapeuten, maar mensen die alleen hun werk rustig willen kunnen uitoefenen.
Een ander probleem kan zijn dat een stoffelijk overschot soms niet helemaal verteerd kan zijn en dat is geen al te prettig gezicht, zeker niet voor nabestaanden. Een begraafplaats kan dat niet voorspellen, soms kan een slechte vertering het gevolg zijn van het gebruik van de oude bodybag, maar soms ook van afsluitende kunststof kleding en soms is geen duidelijke reden aanwijsbaar. Het kan dat ook zo zijn dat de stoffelijke resten helemaal niet in een doos passen. Technisch is het dan het beste de onverteerde stoffelijke resten korte tijd aan de lucht (zuurstof) bloot te stellen en weer te herbegraven of in een knekelput te bergen. De kans dat zich zoiets voordoet is niet zo groot, maar als het zich voordoet kan dit voor naaste familie een schok zijn. U moet dat risico niet willen nemen.
Anderzijds kan het ook zo zijn dat in het geheel geen stoffelijke resten meer gevonden worden. Het doel van het begraven is per slot dat stoffelijke resten uiteindelijk helemaal door de bodem worden opgenomen. Op sommige begraafplaatsen gaat dat relatief snel, bij andere relatief langzaam. Dat is afhankelijk van grondsoort, zuurgraad en vochtigheid van de grond, soms ook het jaargetijde waarin iemand is begraven.

Het is zeker niet gebruikelijk dat de resten met een graafmachine bijeen worden geschraapt. Omdat er wettelijke voorschriften zijn met betrekking tot de diepte van begraven, weet men vrij nauwkeurig in welke zandlagen zich geen stoffelijke resten zullen bevinden. Die lagen kunnen zonder enig probleem met een graafmachine worden verwijderd.

Ruiming is nu eenmaal ruiming van een graf. Als nabestaanden de stoffelijke resten in een doos of kist willen laten leggen, moeten ze een overledene laten herbegraven. Dan is een individuele behandeling mogelijk. U kunt niet zowel het een als het ander verlangen. Soms zijn er klachten over de hoge kosten van begraven, maar als men niet efficient kan werken worden de kosten natuurlijk alleen maar hoger.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >