Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vraag afkoop grafrechten


2 september 2020

Vraag nummer: 61471

Geachte Van der Putten,

Onze vraag gaat over het verlopen van een afgekocht grafrecht.

15 febr. 1989 te Bergschenhoek is er voor een familie lid een Graf aangekocht (hiervan is een kopie van de kwitantie begrafenisrechten beschikbaar).
Op 4 sept. 1989 heeft de gemeente per brief bevestigd dat de afkoop van de onderhoudsrechten van aangekocht graf zijn afgekocht. Tevens wordt in de brief nadrukkelijk bevestigd dat geen aanslag grafrecht meer worden opgelegd.
Op 28 mei 2020 ontvangen wij een brief met daarin aanslag gemeentelijke leges bv Begrafenisrechten, akte van uitgiften en verlening onderhoudskosten.
Omdat in de brief van 4 sept. 1989 is aan gegeven dat deze kosten afgekocht zijn verbaast ons deze aanslag.
Naar aanleiding van ons bezwaarschrift aan de gemeenten ontvangen wij een kopie van een brief uit 25 aug. 2006. waarin de gemeente schrijft dat er geen grafacte overlegd kan worden (dit is nagevraagd bij de begrafenis ondernemer en onze kwitianite begrafeniserechten hebben wij in bezit). In de brief schrijft de gemeente het volgende: hierdoor hanteren wij voor het eigengraf nr.. uitgeven 1989 normale uitgiften van 30 jaar en zal het grafrecht in 2019 verlopen.
Onze vraag is volgende:
Wij hebben de grafrechten afgekocht. Kunnen de originele papieren hiervan (kopie) aan de gemeente tonen. Nu geeft de gemeente aan dat dit overlegd gaat worden of ons bezwaar te recht is of niet.
Onze hoofd vraag is nu. Is dit graf nu voor eeuwig afgekocht? Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente des tijds bevestigd dat dit afgekocht is en na ca. 15 jaar een brief stuur dat deze afspraken vervallen? (wat ons niet bekend is of in 2006 de papieren ook getoond zijn des het schrijven wat er toe ontvangen. Des ondanks zou vreemd zijn dat gemaakte afspraken op eens vervallen).
Graag zien wij uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Antwoord:

Geachte heer,

Om een correct antwoord te kunnen geven op de vraag of het graf voor onbepaalde tijd is gekocht en onderhoudskosten voor onbepaalde tijd zijn afgekocht, moet ik de door u genoemde documenten zelf in hun geheel zien.

U kunt mij afschriften sturen van alle brieven en stukken die u in uw vraag noemt. Die kunt u mij mailen, of per gewone post sturen.

Tevens adviseer ik u om - zo nodig met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur - bij de gemeente Lansingerland direct afschriften op te vragen van:
- de beheersverordening op de begraafplaats van de voormalige gemeente Bergschenhoek, die in 1989 geldig was;
- de verordening begraafrechten of lijkbezorgingsrechten van de voormalige gemeente Bergschenhoek, die in 1989 geldig was;
- de beschikking waarmee het betreffende graf op 15 februari 1989 is aangekocht.
Als u deze 3 stukken van de gemeente ontvangen hebt, heb ik daar ook graag een kopie van. Dan kan ik zien of de gemeente nu een fout maakt. Of niet.

Mijn adresgegevens staan in de Bedrijvengids van deze site onder Juridisch advies.

Als ik alle stukken van u ontvangen heb, kan ik waarschijnlijk meteen zien wat de situatie is. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE