Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende van een graf; verplichting om bij te dragen aan kosten verlenging grafrechten?


25 oktober 2021

Vraag nummer: 63792

Opa ligt begraven in gem. Epe, zoon is rechthebbende, zus komt te overlijden en wil bij haar vader begraven worden. Broer geeft toestemming. Vervolgens zegt de broer tegen kinderen van zijn overleden zus, dat zij de grafrechten moeten overnemen, omdat het nu een nieuw graf is. Is dat zo? Hij zegt dat hij niet gaat betalen voor de verlenging, omdat er anders dubbel betaald gaat worden. Maar de verlenging moet toch sowieso betaald worden, ook al was zijn zus niet overleden. De oom in deze is en blijft toch rechthebbende totdat hij komt te overlijden en een van de kinderen van zijn overleden zus de nieuwe rechthebbende van het graf wordt? De broer blijft toch ook betalen voor het deel van zijn vader? Dat de kinderen voor het deel van hun moeder gaan betalen, spreekt voor zich. Hij is en blijft toch rechthebbende tot zijn dood?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als de broer als rechthebbende toestemming heeft gegeven om de zus in het graf van hun vader te begraven, kan dat tot gevolg hebben dat hij aansprakelijk is voor de kosten voor verlenging van het grafrecht.

Wat moet u zich daarbij voorstellen?
Stel het graf van vader was uitgegeven in 2008 voor 20 jaar. Dan zijn de kosten betaald tot 2028. Als de zus nu in 2021 is bijbegraven, moet zij voor minstens 10 jaar begraven blijven, dus tot 2021. Dan moeten de rechten nu dus verlengd worden om de periode 2028-2031 te overbruggen. In de wet staat dat verlengingen minimaal voor een termijn van 5 jaar moet plaatsvinden, maar veel gemeenten hanteren 10 jaar als standaard. Dan is de zoon dus aansprakelijk voor de verlenging.

De zoon zou niet aansprakelijk zijn, als hij voorafgaand aan de begrafenis van zijn zus kenbaar had gemaakt dat hij de kosten voor verlenging niet voor zijn rekening wil nemen en zijn toestemming afhankelijk zou maken van de toezegging van de kinderen van de zus om die kosten te dragen. Zij hadden dat dan ook naar de uitvaartverzorger en de begraafplaats moeten communiceren.

Als de zoon nu achteraf stelt dat de kinderen die kosten van een verlenging moeten betalen, is hij een beetje laat. Maar misschien ook wel begrijpelijk dat hij zich in eerste instantie, toen de vraag kwam, niet primair door geld heeft laten leiden, maar door de wens zijn zus ter wille te zijn. En later heeft bedacht dat dit ook nog financiële consequenties heeft.

Op zich is het natuurlijk niet zo gek dat de kinderen van de overleden zus de kosten van de 'gedwongen' verlenging van de grafrechten betalen. De bijzetting is immers de aanleiding voor deze kosten. De zoon had misschien het graf van vader zelf niet meer verlengd.

Maar goed, ik hoop dat de familie daar in goed overleg onderling uitkomt.

Ik kijk naar de juridische aspecten van uw vraag.
Er zijn verschillende vragen.

- Moeten de kinderen de grafrechten overnemen, nu hun moeder daar begraven is? Nee, juridisch hoeft dat niet.
- Als de kinderen de grafrechten nu overnemen, maakt dat hen niet automatisch verantwoordelijk voor de kosten van de verlenging. Wamt die verplichting ontstond op het moment van de begraving van hun moeder, toen de zoon/oom nog rechthebbende was.
- Is nu sprake van 'een nieuw graf'? Nee, het is geen nieuw graf.
- Wordt er anders dubbel betaald voor de grafrechten? Nee, ik snap niet hoe iemand dat kan beweren. Er wordt niet 2 keer verlenging betaald, 1 keer voor vader en 1 keer voor de zus. Er wordt 1 keer voor het graf betaald, ongeacht hoeveel mensen er begraven zijn.
- Nee, de verlenging zou niet betaald moeten worden als de zus niet overledene was. De zoon had ook kunnen besluiten om de rechten niet te verlengen en het graf op te geven.
- De zoon heeft geen verplichting om rechthebbende van het graf te blijven tot zijn eigen dood. Hij kan besluiten om de rechten niet te verlengen of om afstand te doen van het graf; dat laatste kan elke dag.
- Er is geen noodzaak of verplichting dat de zoon 'het deel van vader' en de kinderen van de zus 'het deel van hun moeder' betalen. De zoon was niet verplicht om het graf van vader te verlengen. In een andere situatie, als hun moeder een eigen graf had gekregen en niet bij haar vader was begraven, zouden de kinderen alle kosten van het graf hebben moeten betalen.

De zoon en de kinderen van de zus zouden er verstandig aan hebben gedaan om voorafgaand aan de begrafenis van de zus duidelijke afspraken te maken.

U hebt het niet gevraagd, maar als u mij zou vragen wat ik logisch en redelijk zou vinden, is dat de kinderen de kosten van een verlenging van 10 jaar betalen. Die kosten zouden er ook zijn als moeder in een eigen graf begraven zou zijn.

Ook lijkt het mij logisch dat de kinderen de kosten van de aanpassing van de grafsteen dragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >