Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten urn bijzetten in gekocht eigen eeuwigdurend graf

1 november 2021

Vraag nummer: 63821

Het dubbele graf deteert vanaf 1937 en werd naar de norm van die tijd en erna als zodanig gebruikt. In 1964 werd mijn dochtertje van 3 1/2 jr overreden en gecremeerd. De gehele nog bestaande familie was voorstander van cremeren en er werd een urnenkeldertje gerealiseerd dat plaats kan bieden voor ongeveer 50'urnen. De gemeente Oostzaan heeft vanaf het begin dat geweten maar nu heeft een ambtenaar besloten dat er maar 4 urnen in mogen. Nu is er een bijzetting op 25 november tegen een tarief van €265,00. Een ongehoord hoog bedrag voor deze eenvoudige handeling. Wat kunt u mij daarin adviseren? Bij voorbaat mijn hartelijke dank. J. Ralduin. (Huidige eigenaar van genoemd graf )

Antwoord:

Geachte heer,

Hoeveel overledenen of hoeveel asbussen men in een graf mag plaatsen, hangt niet af van de feitelijke ruimte, maar van de regels van de wet en van de beheersverordening van de begraafplaats.

In de beheersverordening voor de begraafplaats die door de gemeenteraad van Oostzaan is vastgesteld, staat dat het college van B&W mag bepalen hoeveel asbussen er kunnen worden bijgezet in een graf. Gewoonlijk gebeurt dat in een uitvoeringsregeling. Ik heb die regeling opgezocht en nagelezen. Ik kan echter nergens lezen dat het aantal asbussen in een graf beperkt wordt. Maar in uw geval is dat blijkbaar nu geen probleem, omdat de urn met de as van uw dochter kan worden bijgezet.

Ik heb ook even naar de verordening met de tarieven voor de diensten van de begraafplaats in Oostzaan gekeken. Inderdaad kost het plaatsen van een asbus in een graf €265,80.

Deze kosten hebben weinig van doen met de feitelijke handeling. Deze kosten zijn ook bedoeld om de kosten van onderhoud van de begraafplaats te dekken. En dat mag, wettelijk gezien.

U vindt 265,- euro een fors bedrag. Dat ben ik met u eens. Maar het hebben en onderhouden van een begraafplaats kost veel geld. Geen enkele gemeente maakt winst op de begraafplaats. Alleen crematoria maken winst.

Overigens worden de tarieven vastgesteld door de gemeenteraad. Als u wilt klagen over de hoogte van de tarieven, kunt u een brief schrijven aan de gemeenteraad van Oostzaan, of er een raadslid op aanspreken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder