Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten onderhoud begraafplaats (2)


23 mei 2023

Vraag nummer: 66722

Goedendag, mijn man ligt begraven achter een kerk. ik moet onderhoudskosten betalen wat ieder jaar duurder wordt. de eerste jaren deed een hoveniersbedrijf daar het onderhoud en was altijd netjes! vorig jaar was de begraafplaats erg verwaarloosd. nu blijkt dat er geen hoveniersbedrijf meer voor het onderhoud zorgt. dit doet nu een gepensioneerde man 3 ochtendjes in de week en deels vrijwillig. hij krijgt kostenvergoeding.

Ik vraag mij af moet het bestuur alle inkomsten van onderhoud besteden aan deze begraafplaats? ik betwijfel dat n.l. mag ik het bestuur vragen om inzage van de onderhoudskosten? moeten zij de inkomsten van onderhoud daadwerkelijk alleen besteden aan dat onderhoud?
Ik onderhoud zelf het graf en grafornament (en eromheen) van mijn man iedere week! hoop dat u mij duidelijkheid kan geven.
met vriendelijke groet Annemieke Zuidgeest

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op 21 februari jongstleden hebt u ook al een vraag gesteld over de kosten van onderhoud van de begraafplaats van uw man. Mijn antwoord is nog steeds van toepassing.

Een begraafplaats rekent vaak twee soorten kosten: grafhuur en een bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats. Het is daarbij niet zo dat de onderhoudskosten 1 op 1 gelijk staan aan die directe kosten die men maakt voor het onderhoud van het terrein. Gewoonlijk wordt de grafhuur per 10 of 20 jaar ineens afgerekend; de onderhoudskosten kan men jaarlijks betalen. Maar vaak ook afkopen. Als u opziet tegen de jaarlijkse verhogingen, zoals uit uw vraag van februari blijkt, kunt u de kosten ook afkopen en bent u van de verhogingen af.

Door onderhoud apart te rekenen, hebben mensen spreiding van kosten. Sommigen vinden dat fijn, anderen niet.

De onderhoudskosten worden gewoonlijk ook gebruikt voor zaken zoals de verzekering die RK begraafplaatsen vaak hebben voor de grafmonumenten, het eens in de (meestal 3) jaar groot onderhoud aan bomen op het terrein, reserveringen voor kosten als vervanging van paden, hagen, gebouwtjes etc. etc. Er komt heel wat kijken bij de kosten voor het bestaan van een begraafplaats.

Het is niet zo dat onderhoudskosten die u betaalt 1 op 1 vertaalbaar zijn naar de vergoeding van de mensen die staan te schoffelen.
Om het eens andersom te zeggen: bijvoorbeeld bij crematoria zijn er vaak ook mooi aangelegde terreinen. Bij crematoria betaalt de klant geen onderhoudsbijdrage, maar wordt het terrein natuurlijk wel onderhouden. En dat gebeurt ook niet gratis, dat zit in de crematietarieven. Onderhoud hoeft niet altijd onderhoud te heten.

Het is dus niet zo dat een begraafplaats of crematorium de inkomsten voor onderhoud daadwerkelijk alleen mag besteden aan de mensen die het terrein onderhouden. De inkomsten kunnen ook aan andere kosten worden besteed. Ook kan men onderhoud bekostigen uit andere inkomsten.

U hebt er dus helemaal niets aan om van het bestuur te vragen inzage te krijgen in de onderhoudskosten, want dat geeft geen enkele verplichting voor de besteding van het geld.

Ik had overigens in februari al gezien dat de kosten in Rijswijk (ZH) relatief laag zijn in vergelijking met andere begraafplaatsen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: hoe houd ik een graf voor eeuwig in stand?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >