Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrechten verlengen van inmiddels verlopen grafrechten (1)

10 maart 2024

Vraag nummer: 68013

Sinds 6-3-2001 zijn de grafrechten 3x (2001, 2011 en 2021) niet verlengd. Het graf is niet geruimd. Ik wil de grafrechten graag verlengen voor 10 jaar. En ben bereid de niet betaalde grafrechten (contant gemaakt tegen 2%) te betalen. Vraag: Moet ik nu 3x het grafrecht van 2024 betalen of de contant gemaakte grafrechten sinds 2001?

Antwoord:

Geachte heer,

Als u nu de grafrechten van dat graf wilt vernieuwen, kunt u in principe alleen vragen om een nieuwe uitgifte van het graf. De rechten kunnen niet meer verlengd worden. Maar wel opnieuw uitgegeven.

Het is juridisch onjuist als de begraafplaatshouder u nog voor de afgelopen 33 jaar wil laten betalen. Dat kan in beginsel alleen als u al eerder de rechthebbende was in 2000, niet als bijvoorbeeld een van uw ouders de rechthebbende was. Want dan hebt u zelf niets laten lopen.

Het maakt verschil of het om een gemeentelijke begraafplaats gaat of een niet gemeentelijke.
Een gemeentelijke begraafplaats kan alleen kosten uit het verleden vorderen voor 3 x 365 dagen. Dat is conform fiscale wetgeving; begraafrechten zijn belastingen. Als u op maandag 11 maart 2024 een verlenging wenst, kan de gemeente alleen nog kosten vorderen teruggaand tot 11 maart 2021. Maar dat speelt alleen als u voor die periode onbetaalde rekeningen zou hebben liggen. Ik denk dat dat niet het geval is.

Bij een niet-gemeentelijke begraafplaats heeft de begraafplaatshouder een recht om kosten over de afgelopen 5 jaar te vorderen. Dat is dus wat ruimer dan een gemeente dat kan doen. Maar er valt alleen iets te vorderen als u in gebreke was om rekeningen van de afgelopen 5 jaar te betalen. Ik denk dat dat ook niet het geval was.

Als het gaat om een oud bestaand graf waarvan u de rechten wilt hebben, is er juridisch geen reden om voorgaande jaren te betalen. U was de afgelopen jaren niet verantwoordelijk voor de betaling van grafrechten.

U kunt nu een nieuwe uitgifte van het graf vragen tegen de huidige tarieven en voorwaarden. U hebt niet geschreven om welke begraafplaats het gaat, zodat ik niets kan nakijken. Maar dat kan inhouden dat u het grafrecht niet voor 10 jaar kunt verkrijgen, maar voor 20 jaar, als dat in 2024 op de betreffende begraafplaats de minimumtermijn van een particulier graf is. Maar dat is misschien wel goedkoper dan met terugwerkende kracht ruim 30 jaar betalen, waar u in principe toe bereid leek.

Als de betreffende begraafplaatshouder toch een vergoeding wenst voor de afgelopen 33 jaar, kunt u (bij een gemeente) een bezwaarschrift indienen of bij een niet-gemeentelijke begraafplaats een klacht indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie voor de voorwaarden om een klacht in te kunnen dienen de site www.Ombudsmanuitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie over de oplossing van deze kwestie vraag 68337 'Grafrechten verlengen van inmiddels verlopen grafrechten (1)'


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder