Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht/onderhoud weigeren?


23 december 2022

Vraag nummer: 65879

Situatie is als volgt: Onze vader is jl overleden en hij wilde graag een bergafenis. Nu, dat heeft hij gekregen, maar nu blijkt dat we grafrechten en onderhoud moeten betalen aan de gemeente. Punt is echter dat we beide (twee broers) in het buitenland wonen en geen enkel belang en interesse hebben om dat graf aan te houden, laat staan te laten onderhouden. We zullen het nooit meer bezoeken. Om het even bot te zeggen: dat graf kan wat ons bestreft al meteen geruimd worden. De kosten van de grafrechten -en onderhoud hebben we nog niet voldaan, omdat we daar helemaal niet willen, en ook niet om gevraagd hebben. Kunnen we deze kosten weigeren, dus het grafrecht en onderhoud? Of kunnen we het graf laten ruimen, zodanig dat we deze kosten van grafrecht en onderhoud niet hoeven te voldoen?

Antwoord:

Geachte heer,

De meeste begraafplaatsen rekenen grafrechten en onderhoudskosten. Die onderhoudskosten hebben meestal geen betrekking op het schoonhouden van het grafmonument, maar zijn een bijdrage in het onderhoud van het terrein. Voor de paden, lanen, bomen en heesters, zeg maar.

Als u opdracht hebt gegeven voor de begrafenis en de aankoop van een graf, hebt u zich ook verplicht om grafrechten en onderhoudskosten te betalen.

Als deze kosten niet vrijwillig betaald worden, kan de gemeente een incasso starten en zo nodig een betalingsbevel bij de rechtbank vragen. Zulke incassotoestanden brengen altijd een heleboel extra kosten met zich mee.

Een graf kan pas na 10 jaar geruimd worden, volgens de wet.

Maar wat primair speelt is dat de opdrachtgever van de begrafenis en de aankoop van het graf een verplichting is aangegaan, waar hij niet van kan zeggen dat hij er bij nader inzien van af ziet. Vader heeft het graf al in gebruik genomen en u kunt het niet terug geven.

Wie de kosten niet betaalt, haalt zich een hoop toestanden op de hals. Vorderingen kunnen natuurlijk ook Noorwegen worden geïncasseerd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >